Nano-Biotechnologia PL

 on-line journal

No.
Presenting person
Title
B1 Grzegorz Adamek Preparation and properties of the nanocrystalline Ti-6Zr-4Nb alloy with Ca-P coating as a biomaterial for hard tissue implant applications
C1 Agnieszka Opalińska Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
B2 Benjamin O. Adewuyi Production Of Carbon Nanotubes CNTS Using Alcohol Catalytic Chemical Vapour Deposition (ACCVD) Technique: A Review
C2 Anna Swiderska - Sroda Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
B3 Dorota Bielska Albumin-HMchitosanGTMAC-based nanoparticles as potential controlled release delivery systems of curcumin
C3 Elżbieta Pietrzykowska Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
B4 Beata Borak Adsorption study of pharmaceutical substances on the silica particles surface
C4 Iwona E. Malka Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
B5 Beata Borak Antibiotics adsorption and desorption processes from the silica particles surface
C5 Jacek Wojnarowicz Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
B6 Cezary Chmielewski PPUH MEDGAL Józef Borowski - Implanty antyalergiczne z powłoką węglową o budowie nanokrystalicznej
C6 Jacek Wojnarowicz Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
B7 Justyna Ciejka Novel polymeric inhibitors of human coronavirus NL63
C7 Philip D. Vincent Nanoparticle Tracking Analysis (NTA): Applications in biotechnology
B8 Joanna K. Filipowska Bioactive glass-modified composites for bone tissue engineering
C8 Sylwia Kuśnieruk Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
B9 Anna Goralczyk The influence of platinum nanoparticles on human epidermal keratinocytes. 
C9 Witold Łojkowski Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
B10 Marta Grodzik Diamond nanoparticles - antiangiogenic factor in brain cancer therapy?
C10 Anna Swiderska - Sroda Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
B11 Maria Grolik Polisacharydowo-białkowe membrany do rekonstrukcji rogówki
C11 Anna Swiderska - Sroda Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
B12 Magdalena M. Jarosz Microbial and cell growth on nanoporous anodic titanium oxide (ATO) layers
B13 Izabela Kamińska Up-conversion and down-conversion processes observed in Er3+, Yb3+ and Mn2+ doped ZnAl2O4 nanoparticles
B15 Ewa Kijeńska Core-shell P(LLA-CL) based electrospun nanofibers for peripheral nerve tissue engineering
B16 Elżbieta A. Kurowska Silver nanowire sensor for sensitive and quick detection of  H2O2 in the company of various interfering substances
B17 Jacek Łazowski Optyczne urządzenie do leczenia niewielkich zranień
B18 Witold Łojkowski Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
B19 Magdalena M. Lukasiewicz Layersome systems, used in control delivery, stabilized by polyelectrolytes
B20 Monika Michalska NANONET Foundation
B21 Anna M. Mikulska Selective adsorbents of adenosine-5'-triphosphate
B22 Maryla Moczulska Surface modification of PCL scaffold changes protein adsorption
B23 Łukasz Pajchel Use of aliphatic polyesters and poly(ester-carbonate)s for the controlled release of paclitaxel
B24 Monika Pasikowska Atomic force microscopy characterization of corneocytes
B25 Ewa Pastuszek Zastosowanie układów mikroprzepływowych w izolacji  nasienia
B26 Jerzy Piątek Antybakteryjna folia wykorzystujaca nano-srebro z certyfikartami europejskimi dla zastosowań medycznych i w przemyśle sporzywczym 
B27 Marek Piotrowski Emulsion-core and (bio)polyelectrolyte shell nanocapsules for neuroprotective drug delivery
B28 Agnieszka Puciul-Malinowska Polysiloxanes - based multilayer nanocoatings
B29 Tomasz Ramięga Wytwarzanie preparatu enzymatycznego przydatnego do otrzymywania nanocelulozy
B30 Anna Regiel-Futyra Chitosan-Silver Nanocomposites: synthesis, characterization and antibacterial activity against Staphylococcus aureus
B31 Agata Roguska TiO2 nanotubes based composite layers for biomedical applications
B32 Ewa Rząd Protoporphyrine IX and its PEI derivatives as possible photosensitizer in antibacterial photodynamic therapy
B33 Bożena Sikora Synthesis and properties of up-converted NaYF4: Er, Yb nanoparticles for biomedical applications
B34 Emilia Śmiechowicz Kontrola procesu wytwarzania nanocząstek srebra w NMMO
B35 Emilia Śmiechowicz Wpływ warunków generowania nanocząstek srebra na barwę włókien
B36 Dariusz Smolen Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
B37 Kamil Sobczak Transmission Electron Microscopy characterization of gold nanoparticles
B38 Marina Sokolova Polylactic acid - calcium phosphates composites
B39 Joanna Szafraniec Polymeric Nanocapsules for Controlled Delivery of Lipophilic Drugs
B40 Agnieszka M. Szczygiel 1-methylnicotinamide (MNA) reduces inflammatory responses in human endothelial cells as revealed by nanoindentation spectroscopy using an AFM tip
B41 Radoslaw Szmyd Effect of silver nanoparticles on human epidermal keratinocytes
B42 Agnieszka Szpak Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza opłaszczane pochodnymi chitozanu – nowe kontrasty do MRI
B43 Marta Targosz-Korecka Stiffness changes of larynx carcinoma HEp2 cells correlates with the inhibition and release of TRAIL-induced apoptosis pathways sensitized by Actinomycin-D
B44 Kinga Tataruch Novel nanostructural photosensitizers for photodynamic therapy
B45 Katarzyna Tokarek Chitosan in a new and innovative approach of metal nanoparticles synthesis for biomedical applications
B46 Wacław Tomaszewski Biodegradable nanofibrous coatings electrospun from polymers derived from renewable resources.
B47 Maciej Trzaskowski Biomimetic medical coatings with improved hemocompatibility
B48 Emil Tyrolczyk Nanowłókna PLA modyfikowane nanocząstkami metali
B49 Emil Tyrolczyk Nadanie funkcyjności bakteriobójczej nanowłóknom PLA/PHB poprzez wprowadzenie chlorheksydyny do ich struktury
B50 Radosław Wąchała Otrzymywanie nanostruktur celulozy metodami rafinacji
B51 Patrycja Wojciechowska Preparation of CAB/organoclay nanocomposites by solution casting
B52 Jarosław M. Wojciechowski Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanokapsułek polipirolowych wypełnionych związkami neurochemicznymi 
B53 Marika P. Wojewódzka Surface modifications of ZnO-based quantum dots
B54 Andrzej S. Zieliński Nanotechnologies for load-bearing implants
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine