Nano-Biotechnologia PL

 on-line journal

Time
Duration
Type
Presenting person
Title

September 17th, Monday

08:50 Nano-Biotechnology Poster session
08:50 #B1 Poster Grzegorz Adamek Preparation and properties of the nanocrystalline Ti-6Zr-4Nb alloy with Ca-P coating as a biomaterial for hard tissue implant applications
08:50 #B2 Poster Benjamin O. Adewuyi Production Of Carbon Nanotubes CNTS Using Alcohol Catalytic Chemical Vapour Deposition (ACCVD) Technique: A Review
08:50 #B3 Poster Dorota Bielska Albumin-HMchitosanGTMAC-based nanoparticles as potential controlled release delivery systems of curcumin
08:50 #B4 Poster Beata Borak Adsorption study of pharmaceutical substances on the silica particles surface
08:50 #B5 Poster Beata Borak Antibiotics adsorption and desorption processes from the silica particles surface
08:50 #B6 Poster Cezary Chmielewski PPUH MEDGAL Józef Borowski - Implanty antyalergiczne z powłoką węglową o budowie nanokrystalicznej
08:50 #B7 Poster Justyna Ciejka Novel polymeric inhibitors of human coronavirus NL63
08:50 #B8 Poster Joanna K. Filipowska Bioactive glass-modified composites for bone tissue engineering
08:50 #B9 Poster Anna Goralczyk The influence of platinum nanoparticles on human epidermal keratinocytes. 
08:50 #B10 Poster Marta Grodzik Diamond nanoparticles - antiangiogenic factor in brain cancer therapy?
08:50 #B11 Poster Maria Grolik Polisacharydowo-białkowe membrany do rekonstrukcji rogówki
08:50 #B12 Poster Magdalena M. Jarosz Microbial and cell growth on nanoporous anodic titanium oxide (ATO) layers
08:50 #B13 Poster Izabela Kamińska Up-conversion and down-conversion processes observed in Er3+, Yb3+ and Mn2+ doped ZnAl2O4 nanoparticles
08:50 #B15 Poster Ewa Kijeńska Core-shell P(LLA-CL) based electrospun nanofibers for peripheral nerve tissue engineering
08:50 #B16 Poster Elżbieta A. Kurowska Silver nanowire sensor for sensitive and quick detection of  H2O2 in the company of various interfering substances
08:50 #B17 Poster Jacek Łazowski Optyczne urządzenie do leczenia niewielkich zranień
08:50 #B18 Poster Witold Łojkowski Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
08:50 #B19 Poster Magdalena M. Lukasiewicz Layersome systems, used in control delivery, stabilized by polyelectrolytes
08:50 #B20 Poster Monika Michalska NANONET Foundation
08:50 #B21 Poster Anna M. Mikulska Selective adsorbents of adenosine-5'-triphosphate
08:50 #B22 Poster Maryla Moczulska Surface modification of PCL scaffold changes protein adsorption
08:50 #B23 Poster Łukasz Pajchel Use of aliphatic polyesters and poly(ester-carbonate)s for the controlled release of paclitaxel
08:50 #B24 Poster Monika Pasikowska Atomic force microscopy characterization of corneocytes
08:50 #B25 Poster Ewa Pastuszek Zastosowanie układów mikroprzepływowych w izolacji  nasienia
08:50 #B26 Poster Jerzy Piątek Antybakteryjna folia wykorzystujaca nano-srebro z certyfikartami europejskimi dla zastosowań medycznych i w przemyśle sporzywczym 
08:50 #B27 Poster Marek Piotrowski Emulsion-core and (bio)polyelectrolyte shell nanocapsules for neuroprotective drug delivery
08:50 #B28 Poster Agnieszka Puciul-Malinowska Polysiloxanes - based multilayer nanocoatings
08:50 #B29 Poster Tomasz Ramięga Wytwarzanie preparatu enzymatycznego przydatnego do otrzymywania nanocelulozy
08:50 #B30 Poster Anna Regiel-Futyra Chitosan-Silver Nanocomposites: synthesis, characterization and antibacterial activity against Staphylococcus aureus
08:50 #B31 Poster Agata Roguska TiO2 nanotubes based composite layers for biomedical applications
08:50 #B32 Poster Ewa Rząd Protoporphyrine IX and its PEI derivatives as possible photosensitizer in antibacterial photodynamic therapy
08:50 #B33 Poster Bożena Sikora Synthesis and properties of up-converted NaYF4: Er, Yb nanoparticles for biomedical applications
08:50 #B34 Poster Emilia Śmiechowicz Kontrola procesu wytwarzania nanocząstek srebra w NMMO
08:50 #B35 Poster Emilia Śmiechowicz Wpływ warunków generowania nanocząstek srebra na barwę włókien
08:50 #B36 Poster Dariusz Smolen Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
08:50 #B37 Poster Kamil Sobczak Transmission Electron Microscopy characterization of gold nanoparticles
08:50 #B38 Poster Marina Sokolova Polylactic acid - calcium phosphates composites
08:50 #B39 Poster Joanna Szafraniec Polymeric Nanocapsules for Controlled Delivery of Lipophilic Drugs
08:50 #B40 Poster Agnieszka M. Szczygiel 1-methylnicotinamide (MNA) reduces inflammatory responses in human endothelial cells as revealed by nanoindentation spectroscopy using an AFM tip
08:50 #B41 Poster Radoslaw Szmyd Effect of silver nanoparticles on human epidermal keratinocytes
08:50 #B42 Poster Agnieszka Szpak Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza opłaszczane pochodnymi chitozanu – nowe kontrasty do MRI
08:50 #B43 Poster Marta Targosz-Korecka Stiffness changes of larynx carcinoma HEp2 cells correlates with the inhibition and release of TRAIL-induced apoptosis pathways sensitized by Actinomycin-D
08:50 #B44 Poster Kinga Tataruch Novel nanostructural photosensitizers for photodynamic therapy
08:50 #B45 Poster Katarzyna Tokarek Chitosan in a new and innovative approach of metal nanoparticles synthesis for biomedical applications
08:50 #B46 Poster Wacław Tomaszewski Biodegradable nanofibrous coatings electrospun from polymers derived from renewable resources.
08:50 #B47 Poster Maciej Trzaskowski Biomimetic medical coatings with improved hemocompatibility
08:50 #B48 Poster Emil Tyrolczyk Nanowłókna PLA modyfikowane nanocząstkami metali
08:50 #B49 Poster Emil Tyrolczyk Nadanie funkcyjności bakteriobójczej nanowłóknom PLA/PHB poprzez wprowadzenie chlorheksydyny do ich struktury
08:50 #B50 Poster Radosław Wąchała Otrzymywanie nanostruktur celulozy metodami rafinacji
08:50 #B51 Poster Patrycja Wojciechowska Preparation of CAB/organoclay nanocomposites by solution casting
08:50 #B52 Poster Jarosław M. Wojciechowski Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanokapsułek polipirolowych wypełnionych związkami neurochemicznymi 
08:50 #B53 Poster Marika P. Wojewódzka Surface modifications of ZnO-based quantum dots
08:50 #B54 Poster Andrzej S. Zieliński Nanotechnologies for load-bearing implants
09:00 Nanomedicine session 1 - Urszula Narkiewicz
09:00 00:10:00 Oral Witold Łojkowski Welcome address
09:10 00:20:00 Invited oral Leszek Stobinski Carbon nanotubes applications for drug and gene delivery
09:30 00:20:00 Oral Ewa Sawosz Chwalibóg Biological properties of graphene
09:50 00:20:00 Invited oral Wojciech Dzwolak "Superstructures of protein-based amyloid nanofibrils as a scaffold material for SERS platforms"
10:10 00:15:00 Oral Ryszard Ostaszewski Studies towards stereoselective bionanocatalysis on gold nanoparticles
10:25 00:25:00 Invited oral Helmut Schmid Applications of selected nano-particles in nano-medicine
10:50 COFFEE
11:10 Nanomedicine session 2 - Witold Łojkowski
11:10 00:35:00 Invited oral Piotr Grodzinski Nanomedicine in combating cancer - How multidisciplinary research enhances innovation and accelerates path to the clinic
11:45 00:30:00 Invited oral Tomasz Ciach Polysaccharide nanoparticles for anticancer drug delivery 
12:15 00:30:00 Invited oral Danuta Ciechańska Bio-based nanofibres - manufacture, processing and practical application
12:45 00:15:00 Oral Krzysztof A. Grabowiecki Optyczna charakteryzacja powierzchni tkaniny poddanej działaniu promienia laserowego
13:00 LUNCH
13:40 Nanomedicine session 3 - Danuta Ciechańska
13:40 00:30:00 Invited oral Wojciech Swieszkowski Application of micro- and nanostructured biomaterials in regenerative medicine
14:10 00:15:00 Oral Artur Podhorodecki Synthesis and optical properties of ultrasmall inorganic optical markers based on lanthanides emission for bio-medical applications
14:25 00:15:00 Oral Dorota Kwasny Advanced microtechnologies for cytogenetic analysis
14:40 00:15:00 Invited oral Ewa Stępień ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
14:55 COFFEE
15:15 AFM in Nanomedicine - Ewa Stępień
15:15 00:15:00 Oral Grzegorz D. Brzezinka Novel strategies for nanoindentation spectroscopy of cells
15:30 00:15:00 Oral Marcin Strawski Atomic Force Microscopy (AFM) of polyelectrolyte multilayer systems.
15:45 00:15:00 Oral Ignacy Mościcki Narzędzia dla Nanotechnologii
16:00 NANOFORCE Presentations
16:00 00:20:00 Invited oral Tomasz Niemiec Nanocząstki srebra, potencjał i bezpieczeństwo.
16:20 00:20:00 Oral Susan Anson Leveraging potential - open access to nano technologies for bio applications
16:40 Presentation of the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
16:40 00:20:00 Invited oral Witold Łojkowski Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
17:00 POSTERS, FOOD and DISCUSSIONS - Presentation of the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
17:00 #C1 Poster Agnieszka Opalińska Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
17:00 #C2 Poster Anna Swiderska - Sroda Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
17:00 #C3 Poster Elżbieta Pietrzykowska Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
17:00 #C4 Poster Iwona E. Malka Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
17:00 #C5 Poster Jacek Wojnarowicz Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
17:00 #C6 Poster Jacek Wojnarowicz Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
17:00 #C7 Poster Philip D. Vincent Nanoparticle Tracking Analysis (NTA): Applications in biotechnology
17:00 #C8 Poster Sylwia Kuśnieruk Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
17:00 #C9 Poster Witold Łojkowski Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
17:00 #C10 Poster Anna Swiderska - Sroda Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
17:00 #C11 Poster Anna Swiderska - Sroda Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
19:00 END of the DAY

September 18th, Tuesday

08:30 REGISTRATION NanoInfoDay
09:00 NanoForCE InfoDay - Anna Świderska-Środa - Regulation in Nanotechnology - NanoForCE InfoDay
09:00 NanoForCE InfoDay Poster session - NanoForCE InfoDay
09:00 00:05:00 Oral Witold Łojkowski Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
09:05 00:20:00 Invited oral Krzysztof Łokaj Nanoforce - wielki mały projekt
09:25 00:20:00 Invited oral Dariusz Bugajski Kryteria przystąpienia i zasady uczestnictwa w Nanoforce
09:45 00:20:00 Invited oral Andrzej Krześlak Regulacje prawne w nanotechnologii
10:05 NanoForCE InfoDay - Joanna Sobczyk - NANOFORCE- Nanotechnology for Chemical Enterprises - NanoForCE InfoDay
10:05 00:20:00 Invited oral Maria Zielecka Nanotechnologies – standardization issues
10:25 00:15:00 Oral Nina Bednarsek Toxicity of paints containing TiO2and ZnO nanoparticles after environmental exposure scenarios
10:40 00:15:00 Invited oral Sonja Hartl NANOFORCE- Nanotechnology for Chemical Enterprises – how to link scientific knowledge to the business in the Central Europe
10:45 DISCUSSION - Anna Świderska-Środa/Joanna Sobczyk - NanoForCE InfoDay
11:10 COFFEE
11:40 Mat&Nano Brokerage Day
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine