Wpływ warunków generowania nanocząstek srebra na barwę włókien

Emilia Śmiechowicz ,  Piotr Kulpiński 

Politechnika Łódzka, Katedra Włókien Sztucznych, Żeromskiego 116, Łódź 90-924, Poland

Abstract

Od niepamiętnych czasów człowiek podejmował próby manipulowania materią. Próby te przeprowadzane najczęściej nieświadomie lub w oparciu o dość przypadkowe obserwacje czasami kończyły się sukcesem. Ciekawym przykładem może być puchar Likurga, w którym obecność nanocząstek wpływa na jego zaskakujące efekty barwne. Wraz z postępem nauki i technologii zaczęto badać, analizować i wyjaśniać pewne niewytłumaczalne wcześniej zjawiska jednocześnie dążąc do kontrolowania wszelkich procesów. Szczegółowa wiedza dotycząca procesów i reakcji chemicznych, w coraz większym stopniu pozwala osiągnąć z góry oczekiwany rezultat, a potem powtórzyć go tyle razy ile tylko zapragniemy.

W prezentowanych wynikach badań pokazano możliwości kontrolowania barwy włókien celulozowych modyfikowanych nanocząstkami srebra generowanych w trakcie procesu wytwarzania roztworu przędzalniczego. Jedną z wielu zalet tej metody jest to, iż pozwala ona uzyskać włókna o szerokiej gamie kolorów, wykorzystując do tego celu tylko jeden rodzaj prekursora o danym stężeniu, a zmieniając jedynie parametry prowadzenia procesu syntezy nanocząstek srebra. Interesujące, głębokie i połyskujące w świetle efekty barwne otrzymanych włókien uzyskano dzięki połączeniu nanotechnologii z technologią otrzymywania włókien celulozowych typu Lyocell. W omawianych badaniach nanocząstki srebra generowano w różnych warunkach (np. w świetle słonecznym, w ciemni, bezpośrednio w NMMO lub bezpośrednio na celulozie) i na różnych etapach otrzymywania roztworu przędzalniczego. Do oceny barwy otrzymanych włókien wykorzystano Spectroreflectometr  Mackbeth Color Eye 200. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że barwa włókien jest w ściśle uzależniona od zastosowanych warunków reakcji syntezy nanocząstek srebra i w efekcie od wielkości i kształtu ziaren srebra.

Głównym celem badań w tym obszarze jest możliwość przyszłego programowania i kontroli barwy włókien. Otrzymane włókna celulozowe, ze względu na ich właściwości bakteriobójcze będą mogły znaleźć zastosowanie głównie w medycynie jako materiały opatrunkowe i odzież ochronna. Unikatowe walory estetyczne włókien, których nie można uzyskać na drodze tradycyjnych metod barwienia pozwolą również na ich wykorzystanie między innymi do celów dekoracyjnych i odzieżowych.

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
  1. FULLTEXT: Wpływ warunków generowania nanocząstek srebra na barwę włókien, Microsoft Office Document, 1.2MB
 

Legal notice
  • Legal notice:

    Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
    The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
    In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/28281 must be provided.

 

Related papers
  1. Kontrola procesu wytwarzania nanocząstek srebra w NMMO

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Emilia Śmiechowicz
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-28 14:28
Revised:   2013-02-13 17:46
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine