Polisacharydowo-białkowe membrany do rekonstrukcji rogówki

Maria Grolik 1Maciej Kopeć 1Krzysztof Szczubiałka 1Maria Nowakowska 1Bogumił Wowra 2Dariusz Dobrowolski 2Edward Wylęgała 2

1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii (UJ), Ingardena 3, Kraków 30-060, Poland
2. Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego, Panewnicka 65, Katowice 40-760, Poland

Abstract

Rogówka jako wypukła zewnętrzna warstwa gałki ocznej. Uważana jest za pierwszy i najsilniej załamujący światło element układu optycznego oka. Histologicznie składa się z pięciu warstw z czego najbardziej zewnętrzną jest nabłonek złożony z 5-7 regularnie ułożonych warstw.

Choroby, infekcje i uszkodzenia mechaniczne mogą spowodować uszkodzenia nabłonka rogówki, co może doprowadzić nawet do ślepoty. By temu zapobiec zaleca się całkowity przeszczep rogówki. Jednakże z powodu braku odpowiedniej ilości dawców nauka poszukuje pewnych alternatyw. Jedną z nich jest inżynieria tkankowa pozwalająca na wykorzystanie komórek samego pacjenta, które namnaża się stosując rusztowania komórkowe.

Celem badań było otrzymanie biodegradowalnych układów polimerowych w postaci membran jako potencjalnego materiału do uzyskania podłoży do hodowli komórek nabłonka rogówki gałki ocznej. Głównym składnikiem układu jest chitozan czyli wysoce biozgodny, biodegradowalny, łatwodostępny, oraz stosunkowo tani polisacharyd pochodzenia naturalnego, który został usieciowany za pomocą genipiny - naturalnego, pozyskiwanego z owoców gardenii jaśminowej związku sieciującego. Membrany winny spełniać szereg stawianych im wymagań m. in. biokompatybilność, biodegradacja, wysoka wytrzymałość mechaniczna, elastyczność oraz wysoka przepuszczalność dla wielu substancji biologicznie czynnych i tlenu. W tym celu do układu wprowadzono dodatkowy białkowy składnik
w postaci keratyny.

Wykorzystując mikroskop optyczny oraz mikroskop sił atomowych (AFM) przeprowadzono analizę morfologiczną membran oraz zależność topografii ich powierzchni od składu. Wyznaczono stopień spęcznienia, kąt zwilżania układów oraz zbadano możliwość wykorzystania membran jako podłoży do hodowli komórkowych stosując komórki nabłonka.

 

Project operated within the Foundation for Polish Science Team Programme co-financed by the EU European Regional Development Fund, PolyMed, TEAM/2008-2 and the National Science Centre for funding of research project no 2011/01/N/ST5/05544.

 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
 1. POSTER: Polisacharydowo-białkowe membrany do rekonstrukcji rogówki, PDF document, version 1.5, 1.9MB
 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/28307 must be provided.

 

Related papers
 1. Nano/micro drug carriers
 2. Studies on the inhibition mechanism of the human coronavirus NL63 replication by polycations
 3. Protoporphyrine IX and its PEI derivatives as possible photosensitizer in antibacterial photodynamic therapy
 4. Albumin-HMchitosanGTMAC-based nanoparticles as potential controlled release delivery systems of curcumin
 5. Novel nanostructural photosensitizers for photodynamic therapy
 6. Selective adsorbents of adenosine-5'-triphosphate
 7. Novel polymeric inhibitors of human coronavirus NL63
 8. Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza opłaszczane pochodnymi chitozanu – nowe kontrasty do MRI
 9. Polymeric Nanocapsules for Controlled Delivery of Lipophilic Drugs
 10. Dextran-based materials reducing anticoagulant activity of heparin in animal models in vitro and in vivo
 11. Preliminary studies on a new way of nucleic acids extraction using hydrogel microsphere
 12. Properties of DODAB/oleyl alcohol and DODAB/cholesterol monolayers and bilayers
 13. Synthesis and physicochemical properties of cationic chitosan derivative for heparin complexation
 14. Cationic chitosan derivative for heparin reversal - in vitro and in vivo studies in rats
 15. The comparison of free and melanin-bound lipofuscin isolated from pig iris

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Maria Grolik
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-30 02:17
Revised:  2012-08-20 17:16
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine