Witamy! Welcome!

  New meeting upcoming! Nano and Advanced Materials Workshop and Fair NAMF 2013 For more informations visit http://science24.com/event/namf2013/

or find us at Facebook https://www.facebook.com/NAMF2013

17 i 18 września 2012 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja  Nano-Biotechnologia PL 2012, Było to wydarzenie towarzyszące konferencji E-MRS Fall Meeting 2012.

Agenda>

Full List of presentaions

Full List of posters

Downloadable content:

       Book of Abstracts

Presentations: 

 1. Witold Łojkowski, Insitute of High Pressure Physics PAS " Welcome address."
 2. Ryszard Ostaszewski, Instytut Chemii Przemysłowej (IChP) " Studies towards stereoselective bionanocatalysis on gold nanoparticles. "
 3. Helmut Schmid, Fraunhofer ICT " Applications of selected nano-particles in nano-medicine. "
 4. Krzysztof A. Grabowiecki, CIM-mes Projekt Sp z o.o. " Optyczna charakteryzacja powierzchni tkaniny poddanej działaniu promienia laserowego."
 5. Dorota Kwasny, Technical University of Denmark " Advanced microtechnologies for cytogenetic analysis. "
 6. Ewa Stępień, Jagiellonian University " ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells. "
 7. Marcin Strawski, University of Warsaw " Atomic Force Microscopy (AFM) of polyelectrolyte multilayer systems. "
 8. Ignacy Mościcki, IGHT s.c. " Narzędzia dla Nanotechnologii. "
 9. Witold Łojkowski, Institute of High Pressure Physics PAS " Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT . "
Posters:
 1. Grzegorz Adamek, Poznan University of Technology "Preparation and properties of the nanocrystalline Ti-6Zr-4Nb alloy with Ca-P coating as a biomaterial for hard tissue implant application."
 2. Anna Goralczyk, Jagiellonian University "The influence of platinum nanoparticles on human epidermal keratinocytes."
 3. Maria Grolik Uniwersytet Jagielloński "Polisacharydowo-białkowe membrany do rekonstrukcji rogówki."
 4. Sonja Hartl, BioNanoNet Research Association "NANOFORCE - Nanotechnology for Chemical Enterprises – how to link scientific knowledge to the business in the Central Europe."
 5. Magdalena M. Jarosz, Jagiellonian University "Microbial and cell growth on nanoporous anodic titanium oxide (ATO) layers."
 6. Aleksandra E. Kędzierska, Institute of High Pressure Physics PAS "Ultradźwiękowa technika pokrywania polimerowych rusztowań dla zastosowań biomedycznych."
 7. Elżbieta E. Kurowska, Jagiellonian University PAS "Silver nanowire sensor for sensitive and quick detection of  H2O2 in the company of various interfering substances."
 8. Sylwia Kuśnieruk Institute of High Pressure Physics PAS "Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT."
 9. Jacek Łazowski, SKA Polska Sp. z o.o. "Optyczne urządzenie do leczenia niewielkich zranień."
 10. Agnieszka Opalińska, Institute of High Pressure Physics  PAS "Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT."
 11. Tomasz Ramięga, Technical University of Łódź "Wytwarzanie preparatu enzymatycznego przydatnego do otrzymywania nanocelulozy."
 12. Anna Regiel, Jagiellonian University "Chitosan-Silver Nanocomposites: synthesis, characterization and antibacterial activity against Staphylococcus aureus."
 13. Emilia Śmiechowicz, Politechnika Łódzka "Wpływ warunków generowania nanocząstek srebra na barwę włókien."
 14. Kamil Sobczak, Institute of Physics PAS "Transmission Electron Microscopy characterization of gold nanoparticles."
 15. Leszek Stobinski, Institute of Physical Chemistry PAS "Carbon nanotubes applications for drug and gene delivery."
 16. Radosław Szmyd, Jagiellonian University "Effect of silver nanoparticles on human epidermal keratinocytes."
 17. Maciej Trzaskowski, Warsaw University of Technology "Biomimetic medical coatings with improved hemocompatibility."
 18. Philip D. Vincent, NanoSight "Nanoparticle Tracking Analysis (NTA): Applications in biotechnology."
 19. Radosław Wąchała, Technical University of Łódź "Otrzymywanie nanostruktur celulozy metodami rafinacji."
 20. Jacek Wojnarowicz, Institute of High Pressure Physics PAS  "Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT."
 21. Jacek Wojnarowicz, Institute of High Pressure Physics PAS  "Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku."
 22. Maria Zielecka, Industrial Chemistry Research Institute "Nanotechnologies – standardization issues."
 23. Andrzej S. Zieliński, Gdansk University of Technology "Nanotechnologies for load-bearing implants."

Do wersji polskiej kliknij tu>

Lista wybranych zaproszonych referatów>


The Nano-Biotechnology Pl 2012 conference took place on September 17, 18 at Warsaw University of Technology,  as a co-event of E-MRS Fall Meeting 2012.

Languages: English and Polish 


Goals:

 • Presentation of the newest trends in nano-biotechnology development in Poland and around the World
 • Create possibilities for cooperation between science and business
 • Build effective and influential nano-bio technological environment

Selected key note and invited speakers>


September 17

 • Nano-Biotechnology conference, fee required
 • Opening of Bio-Nano Materials Center CePT
 • Consulting points: NanoForCE project, NMP TeAm II and Enterprise Europe Network project

September 18,


Polski>

17 września:

 • Konferencja Nano-Biotechnologia Pl 2012.
 • Punty konsultacyjne: Projektu NanoForCE, Projektu NMP TeAm II oraz Enterprise Europe Network
 • Konferencji towarzyszyć będzie otwarcie Centrum Bio-Nano Materiałów CePT.

     Cept_1_1.jpg

uw_1_1.png

18 września:


Celem konferencji było:

 • Przedstawienie najnowszych trendów rozwoju nano-biotechnologii w Polsce i na świecie
 • Stworzenie możliwości do nawiązania współpracy między środowiskami nauki, przemysłu i biznesu
 • Stworzenie skutecznego i wpływowego środowiska nano-bio technologicznego

Języki: polski, ale preferowany angielski,
Organizatorzy Organisers

Instytucje wspierające organizację konferencji

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka

Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych PTBM    

NanoForCE Nanotechnology for Chemical Enterprises, Zapraszamy do zapoznania się z Ulotką tu

Rysunek1_1_1.jpg

Komitet naukowy

 • Prof. Witold Łojkowski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN oraz Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
 • Prof. Małgorzata Lewandowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Prof. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Honorowy patronat konferencji

Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR


Organizatorzy konferencji:
Maciej Łojkowski, Joanna Sobczyk, Katarzyna Łubkowska

Patroni medialni konferencji

Abstrakty


  Tematami w tym roku będą:

 • Nanomedycyna
 • Medycyna regeneracyjna
 • Nanodiagnostyka
 • Celowane dostarczanie leków
 • Nano-bio materiały dla medycyny
 • Nano-kosmetyki
 • Bio-nanomateriały
 • Nanotechnologia dla zdrowej żywności
 • Nanotechnologia w opakowaniach żywności
 • Nano-technologia dla leśnictwa i rolnictwa
 • Nanotechnologia dla ochrony środowiska
 • Nanotoksykologia
 • Nanometrologia dla nanobiotechnologii
 • Konwergencja nanotechnologii: bio, nano, info
 • Aspekty regulacyjne nanotechnologii
 • Odbiór publiczny nanotechnologii
Priorytet w przyznaniu referatów  mieli przedstawiciele przemysłu.

Proceedings

Prezentacje i postery lub streszczenia można obejrzeć on-line w zakładce "on-line journal"

Sponsors

Podziękowania:

Dziękujemy za darowizny na rzecz konferencji

 • Mettler_Toledo_4c_1_1.jpg                                                                                                                                                                
 • CEZAMAT_logo.jpg
bruker_1.jpg

Termin i opłat FeesOpłaty (fees):

Opłata konferencyjna (latel fee) 200 zł.

Dla studentów i doktorantów (for students and PhD students) 50 zł.


Podróż

From airport SKM train to "Warszawa Centralna"

From City Center: by underground to Politechnika, or by tramway nr 10 from central railway station "Dworzec Centralny" to "Plac Politechniki"

Dojazd:

Z lotniska pociąg SKM do Warszawa Centralna

Z Centrum: metro do przystanku Politechnika lub tramwajem nr 10 z Dworzec Centralny do Plac Politechniki


.

Mapka - Map


Zakwaterowanie

Kontakt

Kontakt z organizatorami: Maciej Łojkowski, [email protected]