Welcome

Druga edycja sesji NANOTECHNOLOGIA-PL"nano dla zdrowia i urody" odbyła się  się   19.09.2011

_________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencja  NANOTECHNOLOGIA-PL,odbyła się w Malej Auli Politechniki Warszawskiej 14.09.2010 jako impreza towarzysząca konferencji EMRS Fall Meeting,  

NanoiLogo_mmm.jpg

Celem konferencji było:
a) pokazanie, że w Polsce nanotechnologie są wykorzystywane przez dynamiczne i innowacyjne firmy.  
b)  wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz promocja  nanotechnologii,
c) pokazanie produktów wykorzystujących nanotechnologie, i wskazanie jakie korzyści przynosi nanotechnologia.

Konferencja to jeden z kroków w stronę stworzenia strategii rozwoju nanotechnologii w Polsce. Stworzenie takiej strategii jest konieczne, ponieważ nanotechnologia to jedna z głównych technologii w XXI wieku. 

Wydarzenia towarzyszące:

Prezentacja sieci europejskiej EUMINAFAB, oferującej bezpłatnie dostęp do aparatury badawczej dla nanotechnologii (pod warunkiem akceptacji zgłoszonego wniosku).

Prezentacja map drogowych nanofotoniki dla małych i średnich projektów (Projekt Europejski Photoroad SME) .

Streszczenia i  prezentacje

Streszczenia prezentacji ustnych i posterowych zamieszczone są pod linkiem  "Książka abstraktów",  w sekcji "Treść  On-line". 

Multimedialne prezentacje referatów zamieszczone są pod linkami, w sekcji "Do ściągnięcia".

  Ankieta NANOTECHNOLOGIA-PL' 2010

Podsumowanie opinii uczestników, zawartych w ankietach konferencyjnych, przedstawiono w  dokumencie "Ankieta NANOTECHNOLOGIA-PL'2010", w sekcji "Do ściągnięcia".

Program

08:30 Rejestracja

09:00 Otwarcie konferencji – wystąpienia zaproszonych Gości

09:30 Sesja Nanotechnologia w Polsce (Prowadzący: M. Lewandowska)

Witold Łojkowski, Polska Platforma Nanotechnologii

Polska Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"

Krzysztof J. Kurzydłowski, Politechnika Warszawska

Perspektywy rozwoju nanomateriałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych

Jerzy W. Kątcki, Instytut Technologii Elektronowej

Nanotechnologie elektroniczne i fotoniczne w Polsce

Monika K. Michalska, Fundacja NANONET

Prezentacja Fundacji NANONET

Jacek Doskocz, WCB EIT+

Nanotechnologia we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

10:45 Przerwa kawowa

11:15 Sesja Nanocząstki i Nanomateriały (Prowadzący: W. Łojkowski)

Renata M. Dębowska, Nano: mniejsze – szybsze – precyzyjnie działające?

Michał J. Ganowicz, Nanotechnologia w wypełnieniach stomatologicznych 3M ESPE

Paweł Klimek, Nanotechnologia w stomatologii. Preparaty z rodziny Nanocare

Adam Próchniak, Charakteryzacja nanocząstek z pomocą analizatora Zetasizer Nano ZS firmy Malvern Instruments

Agnieszka Siupa, NanoSight - bespośrednia wizualizacja, określanie rozmiaru i zliczanie nanocząstek w trakcie procesu agregacji protein oraz wpływ różnego rodzaju wody na agregację nanocząstek

Maria Zielecka, Nanokrzemionki sferyczne do zastosowań high-tech

12:45 Obiad

14:00 Prezentacje nanotechnologii (Prowadzący: R. M. Dębowska)

Edward R. Reszke, Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek

Elżbieta Krasicka-Cydzik, Podłoża biosensorów na bazie implantowych materiałów tytanowych

Wojciech J. Stępniowski, Wydajna synteza nanoporowatych membran z anodyzowanego aluminium z w pełni kontrolowanymi parametrami budowy

Andrzej E. Kinart , Badania właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink Jet

Justyna Mech, Nanofotoniczne układy logiczne

15:20 Przerwa kawowa

15:40 Nanotechnologie – elektronika, fotonika, urządzenia (Prowadzący: J. Kątcki)

Marcin Zając, Podłoża AMMONO-GaN przyszłością elektroniki półprzewodnikowej

Krzysztof Grzelakowski, Spektromikroskop Elektronowy DEEM

Ignacy Mościcki, IGHT – narzędzia dla nanotechnologii

Krzysztof A. Pawlik, Program LaboTex jako precyzyjne i kompleksowe narzędzie do analizy tekstur krystalograficznych nanomateriałów

16:40 Przerwa kawowa

17:00 EUMINAFAB – Europejski program dostępu do aparatury dla nanotechnologii

Susan Anson, Behind the Scenes at EUMINAfab a European Infrastructure for micro and nano fabrication and characterisation

Dirne, Frank , Nanofabrication - direct write and replication patterning technologies in EUMINAfab

Jorge Ramiro, EUMINAfab: Micro and nano fabrication technologies for optical and sensor applications

Steffen G. Scholz, Mastermaking technologies inside the EUMINAfab consortium

18:00 Robocza kolacja i propozycja dalszych działań dla wsparcia firm nanotechnologicznych

Organizatorzy

Jerzy Kątcki, Prof. dr hab. inż, Instytut Technologii Elektronowej, [email protected]

Krzysztof Kurzydłowski,  Prof. dr hab. inż., Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, [email protected]

Małgorzata Lewandowska, Prof. dr hab. inż., Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, [email protected]

Witold Łojkowski, doc.dr hab,  Instytut Wysokich Ciśnień PAN, koordynator Polskiej Platformy Nanotechnologii, [email protected], tel 22 8880006

Anna Świderska-Środa, dr inż. Instytut Wysokich Ciśnień PAN, [email protected]

Urszula Narkiewicz, Prof. dr hab inż., Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, "Urszula Narkiewicz" <[email protected]>, 

Instytucjonalnie:

Polska Platforma Nanotechnologii (http://www.nanonet.pl/index.php/organizacje/ppnano)

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,  www.inmat.pw.edu.pl

Instytut Technologii Elektronowej, http://www.ite.waw.pl

Instytut Wysokich  Ciśnień PAN, www.unipress.waw.pl

Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych, [email protected] 

Prezentacje

Referaty prezentowane w trakcie konferencji, na publikacje których uzyskano zgodę autora, zamieszczone są pod linkami w sekcji "Do ściągnięcia”, po prawej stronie ekranu.

Materiały Konferecnyjne

Abstrakty referatów i prezentacji posterowych zostały opublikowane w "Książce abstraktów". "Książka abstraktów" w wersji elektronicznej zamieszczona jest pod linkiem w sekcji "Treść On-line”, po prawej stronie ekranu.

Sponsorzy

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Ważne daty i opłaty konferencyjne

Pierwsza krajowa konferencja NANOTECHNOLOGIA-PL odbyła się w dniu 14 września 2010 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Dojazd

Plac Politechniki jest łatwo dostępny w centrum Warszawy - stacja metra Politehnika

Miejsce

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Mała Aula - wykłady, sesja posterowa, spotkania

Duża Aula - wystawa

Spotkanie towarzyskie

Robocza kolacja

Na zakończenie spotkania odbyła się robocza kolacja, w czasie której uczestnicy konferencji dzielili się spostrzeżeniami i uwagami, nawiązywali kontakty. 

Dyskutowano na temat działań niezbędnych dla wsparcia firm nanotechnologicznych i rozwoju nanotechnologii w Polsce.