Ocena przydatności chromoendoskopii z powiększeniem w diagnostyce choroby trzewnej i wtórnych zespołach złego wchłaniania.

Beata M. Klincewicz 2Iwona Ignys 2Waldemar Malewski 2Przemysław Majewski 3Paweł Klincewicz 1

1. Akademia Medyczna, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych, Przybyszewskiego 49, Poznań 60-355, Poland
2. Akademia Medyczna, I Katedra i Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Szpitalna, Poznań 60-572, Poland
3. Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Patomorfologii, Przybyszewskiego 49, Poznań 60-572, Poland

Abstract

Wstęp: Choroba trzewna jest schorzeniem immunopatologicznym wywołanym nietolerancją glutenu (gliadyny) u osób predysponowanych. Nieleczona, podobnie jak wtórne zespoły złego wchłaniania, powoduje zmiany w jelicie cienkim w postaci zaniku kosmków jelitowych, nacieku limfocytarnego w podścielisku. Zmiany te nie mają zazwyczaj charakteru ciągłego, dlatego też do badań histologicznych (złoty standard diagnostyczny) pobiera się od 4 do 8 wycinków. Wydaje się, że zastosowanie chromoendoskopii z powiększeniem optycznym mogło by ułatwić znalezienie miejsc bez kosmków lub z kosmkami o nieprawidłowej budowie, a dzięki temu postawienie wiarygodnej diagnozy.
Cel: Ocena przydatności chromoendoskopii optycznej w diagnostyce zespołów złego wchłaniania u dzieci.
Pacjenci i metody: Badaniami pilotażowymi objęto 15 dzieci w wieku 7-18 lat. U 8 dzieci podejrzewano chorobę trzewną, u 3 dzieci - wtórny zespół złego wchłaniania związany z alergią pokarmową. U 4 dzieci pozostających na prowokacji glutenem przeprowadzono badanie kontrolne. U każdego dziecka wykonywano gastroduodenoskopię przy użyciu endoskopu GIF Q 160Z ( aparat z powiększeniem optycznym 115 razy). Błonę śluzową pozaopuszkowej części dwunastnicy, celem lepszego obrazowania jej struktury, barwiono błękitem metylenowym. Zgodnie z obowiązującym standardem pobierano wycinki do badań histologicznych.
Wyniki: W przeprowadzonych badaniach endoskopowych obserwowano: u dzieci z podejrzeniem celiakii - u 4 pacjentów nieprawidłową budowę kosmków, 1/8 dziecka zanik kosmków jelitowych, u pacjentów z alergią pokarmową - u 2/3 skrócenie i poszerzenie kosmków jelitowych, u 1 - obraz makroskopowy prawidłowy, u dzieci na prowokacji glutenem - u 2/4 obraz prawidłowy, u 2/4 nieprawidłowe kosmki jelitowe.
Zgodność opisywanych zmian makroskopowych z wynikami badań histologicznych wyniosła 96%.
Wniosek: Na podstawie wstępnych wyników można przyjąć, że chromoendoskopia z powiększeniem przyczynia się do postawienia właściwego rozpoznania

 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/1579 must be provided.

 

Related papers
 1. Chromoendoskopia z powiększeniem (MCE) - porównanie cech makroskopowych i oceny histologicznej u pacjentów z celiakią
 2. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i infekcją Helicobacter pylori - wyniki wstępne.
 3. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z zachodniej Polski - doniesienie wstępne.
 4. Nietypowe manifestacje kliniczne choroby Leśniowskiego-Crohna, prezentacja przypadków.
 5. Ocena częstości występowania czynników etiologicznych u dzieci z ostrą i przewlekłą biegunką, ze szczególnym uwzględnieniem rotawirusów i Campylobacter jejuni - doniesienie wstępne.

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja tematyczna 7., by Beata M. Klincewicz
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-04-01 07:58
Revised:  2009-06-08 12:55