Nietypowe manifestacje kliniczne choroby Leśniowskiego-Crohna, prezentacja przypadków.

Iwona Ignys ,  Beata M. Klincewicz 

Akademia Medyczna, I Katedra i Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Szpitalna, Poznań 60-572, Poland

Abstract

Wstęp: Choroba Leśniowskiego - Crohna jest schorzeniem o nieznanej, wieloczynnikowej etiologii. Częstość występowania tej jednostki w populacji dziecięcej wzrasta w ostatnich latach. Zmienia się także jej przebieg kliniczny. Coraz częściej spotyka się pacjentów, u których symptomy spoza przewodu pokarmowego są jedynymi początkowymi objawami choroby.
Cel pracy: Przedstawienie 3 przypadków dzieci w wieku 15, 9,13 lat z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna, o nietypowym przebiegu klinicznym. U każdego pacjenta, na początku procesu chorobowego występowały tylko objawy klasyfikowane jako manifestacje pozajelitowe w postaci: zapalenia stawów, hiperkalciurii, obecności ropnia tkanek miękkich, bez charakterystycznych objawów ze strony przewodu pokarmowego. Choroba Leśniowskiego-Crohna została rozpoznana w pierwszym przypadku po 3 latach od wystąpienia pierwszych objawów, w drugim - po roku, w trzecim - po 4 miesiącach.
Wniosek: U dzieci, u których dominują objawy stawowe, objawy ze strony układu moczowego i skóry, w postępowaniu różnicowym należy zwrócić uwagę na chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/1533 must be provided.

 

Related papers
 1. Ocena przydatności chromoendoskopii z powiększeniem w diagnostyce choroby trzewnej i wtórnych zespołach złego wchłaniania.
 2. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i infekcją Helicobacter pylori - wyniki wstępne.
 3. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z zachodniej Polski - doniesienie wstępne.
 4. Ocena częstości występowania czynników etiologicznych u dzieci z ostrą i przewlekłą biegunką, ze szczególnym uwzględnieniem rotawirusów i Campylobacter jejuni - doniesienie wstępne.

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja tematyczna 7., by Beata M. Klincewicz
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-31 14:52
Revised:  2009-06-08 12:55
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine