Ocena częstości występowania czynników etiologicznych u dzieci z ostrą i przewlekłą biegunką, ze szczególnym uwzględnieniem rotawirusów i Campylobacter jejuni - doniesienie wstępne.

Beata M. Klincewicz 1Iwona Ignys 1Wojciech Cichy 1Agnieszka Łoś 2

1. Akademia Medyczna, I Katedra i Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Szpitalna, Poznań 60-572, Poland
2. Akademia Medyczna, 2Zakład Mikrobiologii Lekarskiej SPSK-5, Poznań, Poland

Abstract

Biegunki ostre i przewlekłe to powszechne schorzenie przewodu pokarmowego w klinice pediatrycznej, stanowiące około 30% przyczyn hospitalizacji dzieci. Choć dominujące znaczenie w etiopatogenezie biegunek przypisuje się rotawirusom, coraz więcej uwagi poświęca się także bakterii Campylobacter jejuni jako czynnikowi etiologicznemu. Niewątpliwie jest to związane z faktem, iż bakteria ta uważana jest za główny patogen żywnościowy „ foodborne pathogen", wykrywany w mięsie (szczególnie drobiu), wodzie.
Celem pracy była: ocena rodzaju i częstości występowania czynników etiopatogenetycznych biegunek ostrych i przewlekłych u dzieci, które w okresie badawczym hospitalizowane były w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych.
Metody: Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac wykonywano kolejno: wymaz ze stolca celem założenia hodowli mikrobiologicznej, badanie kału w kierunku Campylobacter jejuni (hodowle mikrobiologiczne na podłożach selektywnych), badanie kału w kierunku rotawirusów metodą ELISA, w przypadku wyhodowania patogennych szczepów E.coli przeprowadzano serotypowanie bakterii.
Wyniki: Badaniami objęto grupę 17 pacjentów w wieku 0-11 lat, którzy przebywali w Klinice z rozpoznaniem biegunki ostrej lub przewlekłej. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że czynnikiem etiologicznym biegunek w grupie badanych pacjentów były: u 8 dzieci rotawirusy, u 3 pacjentów patogenne szczepy E.coli, u 1 dziecka - wyhodowano Yersinia enterocolitica, u 3 dzieci nie udało się zidentyfikować czynnika sprawczego, u 1 pacjenta najprawdopodobniej Campylobacter jejuni - identyfikacja szczepu w toku

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/1534 must be provided.

 

Related papers
 1. Ocena przydatności chromoendoskopii z powiększeniem w diagnostyce choroby trzewnej i wtórnych zespołach złego wchłaniania.
 2. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i infekcją Helicobacter pylori - wyniki wstępne.
 3. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z zachodniej Polski - doniesienie wstępne.
 4. Nietypowe manifestacje kliniczne choroby Leśniowskiego-Crohna, prezentacja przypadków.

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja tematyczna 7., by Beata M. Klincewicz
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-31 14:55
Revised:  2009-06-08 12:55
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine