Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i infekcją Helicobacter pylori - wyniki wstępne.

Beata M. Klincewicz 1Iwona Ignys 1Mirosław Szczepański 2Wojciech Cichy 1Renata Jenek 3

1. Akademia Medyczna, I Katedra i Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Szpitalna, Poznań 60-572, Poland
2. Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Patomorfologii, Przybyszewskiego 49, Poznań 60-572, Poland
3. Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Immunologii, Wydział Lekarski I, ul. Przybyszewskiego 49, Poznań 60-355, Poland

Abstract

W klinice pediatrycznej częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej wzrasta w ostatnich latach. Z uwagi na autoimmunologiczne podłoże choroby sugeruje się, że może ona mieć związek z przewlekłym procesem zapalnym błony śluzowej żołądka. Jednocześnie wiadomo, że jednym z głównych czynników etiologicznych przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka jest Helicobacter pylori (H.pylori).
Dlatego celem pracy była ocena częstości występowania choroby trzewnej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem H.pylori.
Pacjenci i metody: 47 dzieci ( 24 chłopców i 23 dziewcząt) z endoskopowo, histologicznie potwierdzonym, przewlekłym procesem błony śluzowej żołądka zostało włączonych do badań. U wszystkich dzieci pobrano krew na badania przeciwciał EmA w klasie IgA i IgG. Podczas gastroduodenoskopii pobierano wycinki z części pozaopuszkowej dwunastnicy, które oceniano według Skali Marsha. Grupę kontrolną stanowiły zdrowe dzieci (zgodne wiekiem i płcią), u których wykonywano badania serologiczne.
Wyniki: U 17/47 dzieci z przewlekłym stanem zapalnym błony śluzowej żołądka ujawniono zakażenie H.pylori. W oparciu o badania histopatologiczne u 3 pacjentów stwierdzono wykładniki choroby trzewnej ( u 1 dziewczynki - stopień 3A, u 1 chłopca - stopień 3C, u 1 chłopca- stopień 2). Wszyscy ci pacjenci mieli dodatnie przeciwciała EmA. U 2 pacjentów obecna była infekcja H.pylori. W grupie kontrolnej choroby trzewnej nie odnotowano.

 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/1528 must be provided.

 

Related papers
 1. Ocena przydatności chromoendoskopii z powiększeniem w diagnostyce choroby trzewnej i wtórnych zespołach złego wchłaniania.
 2. Rola autoprzeciwciał w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna
 3. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z zachodniej Polski - doniesienie wstępne.
 4. Nietypowe manifestacje kliniczne choroby Leśniowskiego-Crohna, prezentacja przypadków.
 5. Ocena częstości występowania czynników etiologicznych u dzieci z ostrą i przewlekłą biegunką, ze szczególnym uwzględnieniem rotawirusów i Campylobacter jejuni - doniesienie wstępne.

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja tematyczna 7., by Beata M. Klincewicz
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-31 14:38
Revised:  2009-06-08 12:55