Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z zachodniej Polski - doniesienie wstępne.

Iwona Ignys 1Beata M. Klincewicz 1Mirosław Szczepański 2Wojciech Cichy 1Renata Jenek 3

1. Akademia Medyczna, I Katedra i Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Szpitalna, Poznań 60-572, Poland
2. Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Patomorfologii, Przybyszewskiego 49, Poznań 60-572, Poland
3. Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Immunologii, Wydział Lekarski I, ul. Przybyszewskiego 49, Poznań 60-355, Poland

Abstract

Wstęp: Z uwagi na zmianę sposobu żywienia niemowląt, tj. późne wprowadzanie do diety dziecka glutenu, w ostatnich latach rzadko obserwuje się pełnoobjawową, klasyczną postać choroby trzewnej. Obecnie dominują formy skąpo - bądź asymptomatyczne, które winny być leczone ze względu na odległe skutki w postaci chłoniaka jelita cienkiego bądź raka, czy niepłodności.
Cel pracy: Ocena częstości występowania asymptomatycznej choroby trzewnej w populacji dzieci potencjalnie zdrowych z regionu Wielkopolski.
Metody: 94 dzieci ( 48 chłopców i 46 dziewcząt) w wieku 7-18 lat zostało włączonych do badań. Wylosowane z rejestru ludności w Urzędzie Statystyki i Administracji miasta Poznania, poddano badaniom serologicznym w kierunku wykrycia przeciwciał EmA. U dzieci z dodatnim wynikiem EmA przeprowadzano gastroduodenoskopię celem pobrania wycinków z części pozaopuszkowej dwunastnicy. W badaniu histopatologicznym bioptaty były oceniane zgodnie ze skalą Marsha.
Wyniki: u 3/94 pacjentów ujawniono przeciwciała EmA. W badaniu histopatologicznym wycinków dwunastnicy tych dzieci ujawniono zmiany charakterystyczne dla celiakii w stopniu 2, 3A, 3C. Dodatkowo u wszystkich trojga dzieci w badaniu endoskopowym rozpoznano stan zapalny błony śluzowej żołądka, potwierdzony histopatologicznie, u 2/3 dzieci infekcję H.pylori. Żadne dziecko nie prezentowało objawów klinicznych klasycznej choroby trzewnej, nie posiadało obciążonego wywiadu rodzinnego w kierunku celiakii.
Wniosek: Wyniki badań pilotażowych sugerują, że częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci wynosi ok. 3%. Brak objawów klinicznych choroby sprawia, że staje się ona jednostką chorobową coraz trudniejszą do zdiagnozowania

 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/1530 must be provided.

 

Related papers
 1. Ocena przydatności chromoendoskopii z powiększeniem w diagnostyce choroby trzewnej i wtórnych zespołach złego wchłaniania.
 2. Rola autoprzeciwciał w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna
 3. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i infekcją Helicobacter pylori - wyniki wstępne.
 4. Nietypowe manifestacje kliniczne choroby Leśniowskiego-Crohna, prezentacja przypadków.
 5. Ocena częstości występowania czynników etiologicznych u dzieci z ostrą i przewlekłą biegunką, ze szczególnym uwzględnieniem rotawirusów i Campylobacter jejuni - doniesienie wstępne.

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja tematyczna 7., by Beata M. Klincewicz
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-31 14:44
Revised:  2009-06-08 12:55