Chromoendoskopia z powiększeniem (MCE) - porównanie cech makroskopowych i oceny histologicznej u pacjentów z celiakią

Paweł Klincewicz 1Henryk Klincewicz 1Przemysław Majewski 2Marian Grzymisławski 1Krzysztof K. Linke 1

1. Akademia Medyczna, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych, Przybyszewskiego 49, Poznań 60-355, Poland
2. Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Patomorfologii, Przybyszewskiego 49, Poznań 60-572, Poland

Abstract

Niewiele jest danych literaturowych na temat wartości MCE w różnicowaniu drobnych zmian śluzówkowych w celiakii. Wiadomo, że u chorych z celiakią występować może pełne spektrum zmian, zwykle niewidocznych gołym okiem (i bez powiększenia).
W badaniu porównano obrazy z MCE i odpowiadające im opisy (obrazy) histologiczne w grupie pacjentów stosujących dietę bezglutenową od 1 do 17 lat oraz w grupie kontrolnej.
Metody: trzydziestu-jeden chorych z celiakią i 10 osób kontroli (z dyspepsją) poddano endoskopii. Wszyscy z ujemnym wynikiem EMA. Badanie przeprowadzono za pomocą endoskopu Olympus GIF-Q 160 (powiększenie optyczne x 115) przy zastosowaniu barwienia (obj 5-10 ml) 1% roztworem indygo-karminu.. Histologię oceniano w skali Marsha (M0-M3c).
Wyniki: Objawy endoskopowe celiakii w MCE występowały w: grupie A (bez zmian) u 2 os. (6,5%), w grupie B (mozaikowatość zmian i/lub karbowania fałdów i/lub spłycenie fałdów Kerkringa) u 23 os. (74,2 %), w grupie C (płaska błona śluzowa) u 6 pacjentów (19,3%). Zmiany histologiczne - korelacja z obrazem MCE w grupie A 100% (M0-1), B 91% (M2-3a) i C 100% (M3b-c) odpowiednio, średnio 97%. W grupie kontrolnej zanotowano 90% zgodności. Czułość 97%, specyficzność 90%, PPV 97%, NPV 90%, p<0,0001. Brak korelacji z czasem stosowania diety bezglutenowej.
Wnioski: MCE jest najlepszym narzędziem do oceny makroskopowej zaniku kosmków. Uwidocznienie najdrobniejszych zaburzeń struktury powierzchni i naprowadzona biopsja z tych miejsc może ujawnić utrzymujące się zmiany

 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/1522 must be provided.

 

Related papers
 1. Ocena przydatności chromoendoskopii z powiększeniem w diagnostyce choroby trzewnej i wtórnych zespołach złego wchłaniania.
 2. Liczba i rozmieszczenie limfocytów T w biopunktatach wątroby w chorobach przewlekłych.
 3. Wykrywanie apoptozy hepatocytów za pomocą metody TUNEL i immunocytochemicznego wykrywania kaspazy-3 obiektywizacja wyników

Presentation: oral+poster at XI Kongres PTG-E, Sesja plenarna 1., by Paweł Klincewicz
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-31 14:20
Revised:  2009-06-08 12:55