Struktury i modelowanie nanokryształów

 on-line journal

Time
Duration
Type
Presenting person
Title

March 10th, Friday

09:05 00:20:00 Oral Ewa Grzanka Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
09:25 00:20:00 Oral Tomasz Strachowski Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
09:55 00:25:00 Oral Witold Łojkowski Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
10:20 00:20:00 Oral Stanisław Gierlotka Badania własności termicznych nanokryształów metodami dyfraktometrycznymi
10:40 00:30:00 Oral Tomasz Wejrzanowski Modelling of Grain Growth in nano-polycrystalline materials
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine