Badania stabilności koloidów z nanosrebrem o różnej granulacji w środowisku wodnym i organicznym

Anita K. Smolarek 1Andrzej J. Mościcki Andrzej E. Kinart 

1. Amepox Sp. z o.o. (AMEPOX), Jaracza 6, Łódź 90-268, Poland

Abstract

Unikalne właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i farmakologiczne, jakie wykazują materiały zawierające w swojej strukturze srebro w skali nano, skłaniają do poszukiwań metod otrzymywania i stabilizacji nanoukładów zawieszonych w wodzie lub rozpuszczalnikach organicznych. Z punktu widzenia biochemicznego najważniejszą cechą preparatów zawierających nanosrebro są ich zdolności bakterio- i grzybobójcze. Przegląd danych literaturowych pokazuje, że dzięki takim własnościom materiały zawierające nanocząstki srebra znajdują zastosowanie w produktach powszechnego użytku.

Opracowywane w naszym laboratorium technologie stawiają przed wodnymi i niewodnymi roztworami nanosrebra określone wymagania. Jednym z najważniejszych jest brak sedymentacji.

Dla naszych roztworów nanosrebra, charakteryzujących się różną granulacją i różną budową otoczki ochronnej, ocena tej własności opierała się na badaniach wiskozymetrycznych i fotometrycznych prowadzonych w szerokich przedziałach czasowych. Uzyskane wyniki jednoznacznie wykazały, że w roztworach tych nie obserwuje się niepożądanych efektów sedymentacyjnych. Oznacza to, że spełniają one główne kryterium aplikacyjne.

ani_21_z_legenda.JPG  

                      

 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/23152 must be provided.

 

Related papers
 1. Nano-inks for printing electric circuits for microelectronics technology 
 2. PRIAM - "Printable functionalities for truly autonomous, intelligent lighting and signalling systems"
 3. Nano-inks for printing of electric circuits for microelectronic technology
 4. Silver nano-inks for printable electronics
 5. Zastosowanie nanotechnologii do nadania tekstyliom cech antybakteryjnych wykorzystywanych w medycynie
 6. Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet.
 7. Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Anita K. Smolarek
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-04-19 14:10
Revised:  2010-08-23 13:56