Zastosowanie nanotechnologii do nadania tekstyliom cech antybakteryjnych wykorzystywanych w medycynie

Andrzej J. Mościcki 1Anita K. Smolarek 1Andrzej E. Kinart 1Izabela Oleksiewicz 2Romualda Koźmińska 2

1. Amepox Sp. z o.o. (AMEPOX), Jaracza 6, Łódź 90-268, Poland
2. Instytut Włókiennictwa (IW), ul. Gdańska 118, Łódź 90-520, Poland

Abstract

Jednym z głównych celów rozwoju nanotechnologii jest opracowanie skutecznej metody tworzenia nanocząstek metali – złota, miedzi, platynowców – a zwłaszcza nanocząstek srebra i sposobu racjonalnego wykorzystania ich silnych właściwości antybakteryjnych oraz grzybobójczych. Predestynowane do nadawania materiałom włókienniczym właściwości bioaktywnych są tekstylia do zastosowań specjalnych, czyli tam, gdzie występują skupiska mikroorganizmów chorobotwórczych np. w szpitalach.

Szpitalne infekcje stwarzają zagrożenie dla pacjentów i są obecnie jednym z poważnych problemów epidemiologicznych i sanitarnych, a także społecznych i ekonomicznych. Problem zwalczania infekcji szpitalnych otwiera nowe kierunki zastosowań nanocząstek srebra w celu nadania wyrobom włókienniczym trwałych cech antybakteryjnych tj. właściwości bakteriobójczych lub bakteriostatycznych stosownie do przeznaczenia wyrobów.

Właściwości antybakteryjne powinny posiadać wyroby mające bezpośredni kontakt z uszkodzonymi tkankami człowieka w czasie niezbędnym dla przebiegu leczenia np. opatrunki na rany, nici chirurgiczne do niektórych zastosowań. Znaczącym źródłem szerzenia się zakażeń jest wyposażenie łóżek, a więc pościel, poduszki, kołdry, koce, pokrycia materacy oraz bielizna szpitalna i odzież dla personelu medycznego. Wymienione artykuły powinny być produkowane z materiałów, którym nadano trwałe cechy przeciwbakteryjne.

Nadawanie właściwości antybakteryjnych wyrobom włókienniczym jest przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków naukowych, czego wyrazem jest podejmowanie prac badawczych w tym zakresie.

Cel ten jest osiągany głównie poprzez:

 • wprowadzanie do masy przędnej nanocząstek srebra na etapie formowania włókna;
 • obróbkę materiałów włókienniczych.

Rezultaty badań w zakresie laboratoryjnym świadczą, że jest możliwe uzyskanie właściwości bakteriobójczych i bakteriostatycznych, wobec drobnoustrojów np.: Staphylococcus aureus, przez napawanie tekstyliów do zastosowań specjalnych wytworzonym preparatem zawierającym nanocząstki srebra. Stwierdzono wysoką odporność nadanych cech nawet po 50 cyklach prania. Wskazuje to na trwałe związanie nanocząstek srebra z materiałami, a tym samym na zmniejszenie zagrożenia ekosystemów wodnych.

1.JPG

Zdjęcie TEM oraz pomiar wielkości cząstek za pomocą urządzenia firmy „Malvern”

2.JPG

Zdjęcia dzianiny poliestrowej po kolejnych etapach wykończalniczych; a. dzianina poliestrowa surowa, b. dzianina po napawaniu roztworem zawierającym nanosrebro, c. dzianina po napawaniu i 20. praniach, d. dzianina po napawaniu i 50. praniach.

 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/24877 must be provided.

 

Related papers
 1. Nano-inks for printing electric circuits for microelectronics technology 
 2. PRIAM - "Printable functionalities for truly autonomous, intelligent lighting and signalling systems"
 3. Nano-inks for printing of electric circuits for microelectronic technology
 4. Silver nano-inks for printable electronics
 5. Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet.
 6. Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet
 7. Badania stabilności koloidów z nanosrebrem o różnej granulacji w środowisku wodnym i organicznym

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL 2011, by Anita K. Smolarek
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-08-24 13:15
Revised:  2011-08-24 13:16