Search for content and authors
 

- Dariusz Wardecki

e-mail:
phone: +48-22-5532189
fax:
web:
interest(s):

Affiliation:


Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

address: Hoża 69, Warszawa, 00-681, Poland
phone:
fax:
web: http://www.fuw.edu.pl

Participant:


IX Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

began: 2011-09-26
ended: 2011-09-27
Presented:

IX Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

Zmiany mikrostruktury nanokryształów chromu pod wpływem wygrzewania – badania metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego

Publications:


  1. Zmiany mikrostruktury nanokryształów chromu pod wpływem wygrzewania – badania metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowegoGoogle
 
Web science24.com
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine