Search for content and authors
 

Regulacje prawne w nanotechnologii

Andrzej Krześlak 1Paulina Porębska Marcela Palczewska-Tulińska 

1. Polska Izba Pzemysłu Chemicznego (PIPC), Śniadeckich, Warszawa 00-654, Poland

Abstract

Polska i Unia Europejska nie posiadają zbioru regulacji dedykowanych nanomateriałom i nanotechnologii w ogólności. Jeśli w ustawodawstwie pojawia się odniesienie do nanomateriałów, to niemal każdy sektor posiada odmienne normy i definicje. W tracie prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze z obowiązujących zapisów oraz wstępne wnioski co do przyszłych rozwiązań.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Invited oral at Nano-Biotechnologia PL, by Andrzej Krześlak
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-07-12 09:21
Revised:   2012-09-17 20:02