Search for content and authors
 

Funkcjonalne opakowania firmy Arso-Polański Sp. zo.o. z warstwą kompozytu polimerowego na bazie nanoZnO. Mikrofalowa solwotermalna synteza nanotlenku cynku.

Marta Kossakowska 1Aneta Popławska 1Jacek Jagaczewski 1Zdzisław Polański 

1. Politechnika Białostocka, Białystok 15-351, Poland

Abstract

Arso-Polański to firma zajmująca się produkcją  jednostkowych opakowań kartonowych. Oferuje wykonanie opakowań z tektury litej  w technologii druku offsetowego, wykrawania i  klejenia. Firma Arso-Polański zajmuje się również projektowaniem  konstrukcji opakowań. Dotychczasowa działalność w zakresie konstrukcji zaowocowała uzyskaniem przez firmę praw ochronnych na kilkanaście wzorów użytkowych.

W celu rozwoju firmy została nawiązana współpraca z Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN, które jest ekspertem w syntezach nanocząstek z małym rozkładem wielkości przy użyciu technologii solwotermalnej syntezy mikrofalowej (MSS). Technologia MSS pozwala na dokładne kontrolowanie parametrów syntezy nanocząstek takich jak: czas reakcji, temperatura i ciśnienie. Proces solwotermalny z ogrzewaniem mikrofalowym pozwala otrzymywać nanocząstki w znacznie krótszym czasie niż w konwencjonalnym procesie „mokrej chemii”. Nanocząstki w trakcie syntezy mogą być funkcjonalizowane związkami organicznymi np. polimerami w celu otrzymania nanotlenku cynku o specyficznych właściwościach. Nanokrystaliczny tlenek  cynku o kontrolowanym rozkładzie wielkości cząstek jest otrzymywany za pomocą reaktora mikrofalowego MSS w procesie opisanym poniższym równaniem:.

                                                               Zn(OH)2 → ZnO

Synteza nanotlenku cynku przebiega w roztworze wodnym w czasie 25 minut. Powierzchnia właściwa domieszkowanego ZnO wynosi 4,9 do 5,3 m2/g, a wielkość krystalitów znajduje  się w zakresie od 5 do 15 nm. 

Produkty firmy Arso-Polański poprzez zastosowanie warstw polimerowych ze zdyspergowanymi nanocząsteczkami wprowadzą na rynek innowacyjne opakowania które będą cechowały się wysoką odpornością na działania mechaniczne a ze względu na właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne przedłużą termin ważności artykułów spożywczych. Ponadto opakowania będą doskonałym zabezpieczeniem produktów przed szkodliwym działaniem UV. Ponadto  Arso-Polański wraz z Instytutem Ochrony Środowiska będzie opracowywać cykl życia nowego produktu poprzez ocenę aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów związanych z wyrobem podczas wszystkich etapów jego życia.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Warsaw and Karlsruhe Nanotechnology Day, by Marta Kossakowska
See On-line Journal of Warsaw and Karlsruhe Nanotechnology Day

Submitted: 2011-09-16 15:10
Revised:   2011-09-16 15:30