Search for content and authors
 

Uogólniony i zreinterpretowany model materiałów lepkosprężystych jako narzędzie badania dynamiki wybranych indeksów giełdowych

Marzena Kozłowska 

Warsaw University, Faculty of Physics, Hoża 69, Warszawa 00-681, Poland

Abstract

Celem mojej rozprawy doktorskiej była analiza dynamiki wybranych indeksów giełdowych, w szczególności analiza lokalnych w czasie pików tych indeksów, występujących w szeregach czasowych dziennych danych empirycznych. W ramach zaproponowanego w pracy modelu, który nazwałam Reologicznym Modelem Fraktalnej Dynamiki Rynku Finansowego (RMFDRF) odtworzyłam wznoszące i opadające zbocza wspomnianych indeksów giełdowych traktowanych jako dwa  niezależne procesy. RMFDRF stanowi zreinterpretowanie i uogólnienie, kluczowego dla tradycyjnej reologii, Standardowego Modelu Zenera czyli Modelu Zenera Ciała Stałego (Plastycznego). Uzyskane przeze mnie rozwiązanie podstawowego, fraktalnego równania modelu jest proste, gdyż jest sumą ważoną zależnego od czasu uogólnionego eksponensa Mittag- Lefflera oraz części oscylującej.
Za pomocą tego wyrażenia udało się dobrze opisać zbocza wybranych indeksów WIG, WIG20, DAX, DJIA, NASDAQ. Jako przykład porównania teorii z danymi teoretycznymi przedstawiam wykres sporządzony dla ostatniego lokalnego piku indeksu WIG, dla danych z horyzontu czasowego od 06.02.2004 do 18.05.2009.

 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
  1. POSTER: Uogólniony i zreinterpretowany model materiałów lepkosprężystych jako narzędzie badania dynamiki wybranych indeksów giełdowych, PDF document, version 1.4, 0.3MB
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at 5 Ogólnopolskie Sympozjum "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych", by Marzena Kozłowska
See On-line Journal of 5 Ogólnopolskie Sympozjum "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych"

Submitted: 2010-11-22 08:49
Revised:   2010-11-22 08:49