Z badań nad rozwojem ludności wiejskiej Pomorza Pruskiego w latach 1762-1772. Analiza taksonomiczna

Mirosława Gazińska ,  Radosław Gaziński 

Uniwersytet Szczeciński, Al. Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin 70-453, Poland

Abstract

W Archiwum Państwowym w Szczecinie w zespole Rękopisy i Spuścizny zachowało się 11 ksiąg finansowych z lat 1762-1772, odnoszących się do Pomorza Pruskiego. Posłużyły one do przeprowadzenia wszechstronnego badania dotyczącego zjawisk demograficznych i społeczno-ekonomicznych w 42 domenach państwowych na terenach wiejskich Pomorza Pruskiego. Analiza objęła między innymi dynamikę rozwoju ludności wiejskiej (na Pomorzu Pruskim oraz w poszczególnych domenach państwowych), zmiany w strukturze ludności według płci oraz funkcjonalnych grup wieku, a także wybrane procesy w ruchu naturalnym. Badaniem objęło także domeny państwowe z uwzględnieniem: liczby wsi, liczby folwarków, liczby domów, liczby inwentarza żywego.

Ponadto przeprowadzono analizę taksonomiczną, różnicującą pomorskie domeny wiejskie ze względu na: strukturę mieszkańców, udział ludności najemnej w ogólnej liczbie ludności, a także tempo odbudowy demograficznej wsi domenalnej po zakończeniu wojny siedmioletniej.

Podstawowe metody stosowane w badaniach to metody statystyczne zastosowane do opisu materiału statystycznego oraz taksonomiczne metody grupowania i klasyfikacji, a także taksonomiczny miernik rozwoju.

Legal notice
  • Legal notice:

    Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
    The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
    In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/10605 must be provided.

 

Related papers
  1. Synthesis and properties of GaAs nano-composites

Presentation: Oral at XVI KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS, Sesja plenarna, by Mirosława Gazińska
See On-line Journal of XVI KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI KLASYFIKACJI I ANALIZY DANYCH PTS

Submitted: 2007-04-11 16:45
Revised:   2009-06-07 00:44
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine