Regulacje prawne w nanotechnologii

Andrzej Krześlak 1Paulina Porębska Marcela Palczewska-Tulińska 

1. Polska Izba Pzemysłu Chemicznego (PIPC), Śniadeckich, Warszawa 00-654, Poland

Abstract

Polska i Unia Europejska nie posiadają zbioru regulacji dedykowanych nanomateriałom i nanotechnologii w ogólności. Jeśli w ustawodawstwie pojawia się odniesienie do nanomateriałów, to niemal każdy sektor posiada odmienne normy i definicje. W tracie prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze z obowiązujących zapisów oraz wstępne wnioski co do przyszłych rozwiązań.

Legal notice
  • Legal notice:

    Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
    The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
    In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/28346 must be provided.

 

Related papers
  1. Nanomaterials' EU legislative activities - situation at 16 September 2013

Presentation: Invited oral at Nano-Biotechnologia PL, by Andrzej Krześlak
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-07-12 09:21
Revised:   2012-09-17 20:02
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine