Funkcjonalne opakowania firmy Arso-Polański Sp. zo.o. z warstwą kompozytu polimerowego na bazie nanoZnO. Mikrofalowa solwotermalna synteza nanotlenku cynku.

Marta Kossakowska 1Aneta Popławska 1Jacek Jagaczewski 1Zdzisław Polański 

1. Politechnika Białostocka, Białystok 15-351, Poland

Abstract

Arso-Polański to firma zajmująca się produkcją  jednostkowych opakowań kartonowych. Oferuje wykonanie opakowań z tektury litej  w technologii druku offsetowego, wykrawania i  klejenia. Firma Arso-Polański zajmuje się również projektowaniem  konstrukcji opakowań. Dotychczasowa działalność w zakresie konstrukcji zaowocowała uzyskaniem przez firmę praw ochronnych na kilkanaście wzorów użytkowych.

W celu rozwoju firmy została nawiązana współpraca z Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN, które jest ekspertem w syntezach nanocząstek z małym rozkładem wielkości przy użyciu technologii solwotermalnej syntezy mikrofalowej (MSS). Technologia MSS pozwala na dokładne kontrolowanie parametrów syntezy nanocząstek takich jak: czas reakcji, temperatura i ciśnienie. Proces solwotermalny z ogrzewaniem mikrofalowym pozwala otrzymywać nanocząstki w znacznie krótszym czasie niż w konwencjonalnym procesie „mokrej chemii”. Nanocząstki w trakcie syntezy mogą być funkcjonalizowane związkami organicznymi np. polimerami w celu otrzymania nanotlenku cynku o specyficznych właściwościach. Nanokrystaliczny tlenek  cynku o kontrolowanym rozkładzie wielkości cząstek jest otrzymywany za pomocą reaktora mikrofalowego MSS w procesie opisanym poniższym równaniem:.

                                                               Zn(OH)2 → ZnO

Synteza nanotlenku cynku przebiega w roztworze wodnym w czasie 25 minut. Powierzchnia właściwa domieszkowanego ZnO wynosi 4,9 do 5,3 m2/g, a wielkość krystalitów znajduje  się w zakresie od 5 do 15 nm. 

Produkty firmy Arso-Polański poprzez zastosowanie warstw polimerowych ze zdyspergowanymi nanocząsteczkami wprowadzą na rynek innowacyjne opakowania które będą cechowały się wysoką odpornością na działania mechaniczne a ze względu na właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne przedłużą termin ważności artykułów spożywczych. Ponadto opakowania będą doskonałym zabezpieczeniem produktów przed szkodliwym działaniem UV. Ponadto  Arso-Polański wraz z Instytutem Ochrony Środowiska będzie opracowywać cykl życia nowego produktu poprzez ocenę aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów związanych z wyrobem podczas wszystkich etapów jego życia.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/25085 must be provided.

 

Related papers
 1. The contents of selected heavy metals in the food package’s ink and packages cellulose materials
 2. Application of polymeric material as a carton surface barrier for water-vapour, water and fat
 3. Textile with silver nanoparticles.

Presentation: Poster at Warsaw and Karlsruhe Nanotechnology Day, by Marta Kossakowska
See On-line Journal of Warsaw and Karlsruhe Nanotechnology Day

Submitted: 2011-09-16 15:10
Revised:  2011-09-16 15:30
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine