Witamy!

Szanowni Państwo ,

Już po raz czwarty Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Biochemicznego ma zaszczyt zaprosić członków Towarzystwa, a także wszystkich interesujących się biochemią, biologią molekularną i biotechnologią do stolicy Pomorza Zachodniego.

Biorąc pod uwagę ogromne zróżnicowanie polskiego środowiska biochemicznego chcemy zaproponować Państwu możliwie najszersze spektrum tematyki naukowej w nadziei, iż usatysfakcjonujemy wszystkich pragnących zaprezentować owoce swojej pracy badawczej. Wierzymy w związku z tym, że liczba uczestników tegorocznego Zjazdu nie będzie mniejsza niż w roku 1994, kiedy Szczecin miał przyjemność gościć ok. 800 osób.

W przekonaniu, iż XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego stanie się nie tylko platformą prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, ale także tradycyjnym forum wymiany doświadczeń, zapraszamy serdecznie do udziału przedstawicieli firm współpracujących z polskimi laboratoriami biochemicznymi.

Oczekując Państwa w Szczecinie, zapraszamy do odwiedzania niniejszej strony internetowej, która będzie systematycznie aktualizowana.

Prof. Dariusz Chlubek

Program

Tematy sesji i ich organizatorzy

A. Biochemia hemostazy Prof. dr hab. Cezary Watała (Łódź)
Prof. dr hab. Maria Jastrzębska (Szczecin)
B. Biochemia kliniczna

Prof. dr hab. Liliana Konarska (Warszawa)
Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin)

C. Biochemia komórek macierzystych

Prof. Christian Schmidt (Greifswald)
Prof. dr hab. Bogusław Machaliński (Szczecin)

D. Biochemia lipidów

Prof. dr hab. Julian Świerczyński (Gdańsk)
Dr Ewa Stachowska (Szczecin)

E. Biochemia nowotworów

Dr hab. Leszek Szmigiero (Łódź)
Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk (Szczecin)

F. Biochemia roślin Prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski (Wrocław)
Prof. dr hab. Jan Kępczyński (Szczecin)

G. Biochemia żywności i żywienia

Dr hab. Grażyna Nowicka (Warszawa)
Prof. dr hab. Marek Naruszewicz (Szczecin)

H. Bioenergetyka Prof. dr hab. Adam Szewczyk (Warszawa)
Prof. dr hab. Zygmunt Machoy (Szczecin)
I. Kwasy nukleinowe

Prof. dr hab. Jan Barciszewski (Poznań)
Prof. dr hab. Ryszard Oliński (Bydgoszcz)
Dr hab. Bohdan Górski (Szczecin)

J. Metabolizm biopierwiastków Prof. dr hab. Ewa Birkner (Katowice)
Dr hab. Anna Machoy-Mokrzyńska (Szczecin)
K. Molekularne mechanizmy działania leków Dr hab. Przemysław Mrozikiewicz (Poznań)
Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Szklarz (Szczecin)
L. Przepływ informacji w komórce Prof. dr hab. Jolanta Barańska (Warszawa)
Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków)
M. Stres oksydacyjny Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (Łódź, Rzeszów)
Dr hab. Joanna Bober (Szczecin)

V. Varia

Prof. dr hab. Marta Stryjecka-Zimmer (Lublin)
Dr Teresa Wesołowska (Szczecin)

Program ramowy Zjazdu

Data

Godziny

Miejsce

Sesje naukowe i inne punkty programu Zjazdu

Wtorek,
18.09.2007

13.00-

Sala 105

Posiedzenie Zarządu Głównego PTBioch

17.00-

Aula US

Inauguracja Zjazdu

Środa,
19.09.2007

8.30-9.15

Aula US

Wykład im. Jakuba Karola Parnasa

9.30-13.30

Sala 106

Sesja A: Biochemia hemostazy

9.30-12.15

Sala 107

Sesja C: Biochemia komórek macierzystych

9.30-13.15

Sala 177

Sesja D: Biochemia lipidów

9.30-14.00

Sala 178

Sesja E: Biochemia nowotworów

9.30-14.30

Aula US

Sesja I:  Kwasy nukleinowe

9.30-14.05

Sala 108

Sesja L: Przepływ informacji w komórce

12.30-13.20

Sala 107

Wykłady firm

14.30-16.00

Hol

Prezentacje posterów sesji D, E, L

15.30-

Sala 105

Zebranie nowych członków  PTBioch

19.00-

Aula PAM

Bankiet

Czwartek,
20.09.2007

9.00-13.30

Sala 178

Sesja B: Biochemia kliniczna

9.00-12.00

Sala 106

Sesja F: Biochemia roślin

9.00-12.30

Sala 107

Sesja H: Bioenergetyka

9.15-13.30

Aula US

Sesja I:  Kwasy nukleinowe

9.00-14.20

Sala 108

Sesja K: Molekularne mechanizmy działania leków

9.00-14.10

Sala 177

Sesja M: Stres oksydacyjny

12.15-13.45

Sala 106

Wykłady firm

12.45-13.15

Sala 107

Wykłady firm

14.30-16.00

Hol

Prezentacje posterów sesji B, F, H, I, K, M

17.00-20.00

Rejs po wodach śródlądowych Szczecina

Piątek,

21.09.2007

9.00-12.50

Sala 177

Sesja G:  Biochemia żywności i żywienia

9.00-11.00

Sala 178

Sesja J:  Metabolizm biopierwiastków

11.30-13.30

Hol

Prezentacje posterów sesji J

13.00-14.00

Hol

Prezentacje posterów sesji G

13.00-14.00

Hol

Sesja V: Varia – postery

14.15-

Aula US

Zamknięcie Zjazdu  połączone z ogłoszeniem wyników przeprowadzonych Konkursów

Sobota,

22.09.2007

6.00-17.00

    

Autokarowa wycieczka do Świnoujścia i Międzyzdrojów

Spotkanie nowych członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego z Zarządem Głównym Towarzystwa

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie nowych członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego z Zarządem Głównym Towarzystwa. Spotkanie odbędzie się 19 września 2007 r. o godz. 15.30. W czasie spotkania zostaną przedstawione m. in. formy działania Towarzystwa, możliwości stypendialne, jakie daje członkostwo w Towarzystwie, oraz inicjatywy Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) adresowane do członków Federacji, w tym także do członków naszego Towarzystwa. W spotkaniu weźmie udział Prezes Towarzystwa Lech Wojtczak oraz inni członkowie Zarządu.

Serdecznie zapraszamy,

Prof. Sławomir Pikuła, Sekretarz Towarzystwa

Organizatorzy

Komitet organizacyjny

Dr hab. Joanna Bober

Prof. Dariusz Chlubek - przewodniczący

Dr Barbara Dołęgowska - sekretarz

Prof. Maria Jastrzębska

Prof. Zygmunt Machoy

Dr Krzysztof Safranow

Prof. Jolanta Tarasiuk

Dr Teresa Wesołowska

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. dr hab. Maciej Żylicz

Komitet Honorowy

Prof. dr hab. Jerzy Chmielowski
Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży
Prof. dr hab. Jan B. Dawidowski
Prof. dr hab. Janina Kwiatkowska–Korczak
Prof. dr hab. Zygmunt Machoy
Prof. dr hab. Bronisława Morawiecka
Prof. dr hab. Przemysław Nowacki
Prof. dr hab. Włodzimierz Ostrowski
Prof. dr hab. Konstancja Raczyńska-Bojanowska
Prof. dr hab. David Shugar
Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prof. dr hab. Lech Wojtczak
Prof. dr hab. Zofia Zielińska
Prof. dr hab. Mariusz Żydowo

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Jolanta Barańska (Warszawa)
Prof. dr hab. Jan Barciszewski (Poznań)
Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (Łódź, Rzeszów)
Prof. dr hab. Ewa Birkner (Katowice)
Dr hab. Joanna Bober (Szczecin)
Prof. dr hab. Dariusz Chlubek (Szczecin)
Prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Szczecin)
Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Szklarz (Szczecin)
Dr hab. Bohdan Górski (Szczecin)
Prof. dr hab. Maria Jastrzębska (Szczecin)
Prof. dr hab. Jan Kępczyński (Szczecin)
Prof. dr hab. Liliana Konarska (Warszawa)
Prof. dr hab. Piotr Laidler (Kraków)
Prof. dr hab. Bogusław Machaliński (Szczecin)
Prof. dr hab. Zygmunt Machoy (Szczecin)
Dr hab. Anna Machoy-Mokrzyńska (Szczecin)
Dr hab. Przemysław Mrozikiewicz (Poznań)
Prof. dr hab. Marek Naruszewicz (Szczecin)
Dr hab. Grażyna Nowicka (Warszawa)
Prof. dr hab. Ryszard Oliński (Bydgoszcz)
Prof. Christian Schmidt (Greifswald)
Dr Ewa Stachowska (Szczecin)
Prof. dr hab. Marta Stryjecka-Zimmer (Lublin)
Prof. dr hab. Adam Szewczyk (Warszawa)
Dr hab. Leszek Szmigiero (Łódź)
Prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski (Wrocław)
Prof. dr hab. Julian Świerczyński (Gdańsk)
Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk (Szczecin)
Prof. dr hab. Cezary Watała (Łódź)
Dr Teresa Wesołowska (Szczecin)

Zgłoszenie uczestnictwa

Rejestrację uczestnictwa w Zjeździe przyjmujemy on-line.

Zakończyliśmy zbieranie streszczeń. Zostały one opublikowane w suplemencie czasopisma Acta Biochimica Polonica .

Wymiary plakatów prezentowanych na Zjeździe nie powinny przekraczać 120 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość).

Prezentacje ustne powinny być przygotowane w formacie PowerPoint ( .ppt) i dostarczone organizatorom przed rozpoczęciem sesji na płycie CD lub DVD.

Konkursy

Do 15 lipca 2007 r. opiekunowie prac lub kierownicy jednostek mogą zgłaszać prace:

1) do Konkursu o nagrodę im. prof. Janiny Opieńskiej-Blauth – wykonane i prezentowane przez studentów,

2) do Konkursu o nagrodę im. prof. Włodzimierza Mozołowskiego – wykonane przez młodych naukowców, którzy w dniu zgłaszania nie ukończyli 30 roku życia.

Zgłoszenia prac do konkursów można dokonać wysyłając wymagane dokumenty, zgodnie z regulaminami dostępnymi na stronach Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na adres e-mail: [email protected]

Sponsorzy i Wystawcy

Organizatorom pomocy rzeczowej i finansowej udzielili:

 • MNiSW
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Akademia Medyczna
 • Katedra Biochemii Klinicznej CM UMK ze środków grantu ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility) w ramach FP6
 • Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia
 • Polska Sieć Mitochondrialna
 • Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
 • A.G.A. Analytical
 • ABO Grażyna Boreysza
 • AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. Jawna
 • BIOKOM Baka B., Olszewski Z., Gruchała-Węsierski M., Sp. Jawna
 • Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
 • CytoGen Polska Sp. z o.o.
 • Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o.
 • LGC Promochem Sp. z o.o.
 • Merck Sp. z o.o.
 • Millipore Sp. z o.o.
 • Prospecta Sp. z o.o.
 • Sarstedt Sp. z o.o.
 • „SHIM-POL  A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. Jawna
 • Symbios Sp. z o.o.
 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Wydawnictwo ELAMED E. i R. Cholewa Sp. Jawna
 • Zrzeszenie Transportu Prywatnego "Taxi-Radio"

Inne firmy biorące udział w Zjeździe:

 • Alpha-Diagnostics Sp. z o.o.
 • Becton Dickinson Poland Sp. z o.o.
 • BIOMIBO Mieczysława Boguś, Sp. Jawna
 • Hartmann Analytic GmbH
 • IMMUNIQ Beata Solon-Gogol
 • Labo Baza Zawielak i Wspólnicy Sp. Jawna
 • Lencomm Trade International
 • Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp z o.o.
 • MERAZET S.A.
 • MPW Med. Instruments
 • TK Biotech Tomasz Kamiński
 • WITKO Sp. z o.o.

Opłaty

Opłata zjazdowa

 • Członkowie PTBioch płacą 300 PLN do dnia 10.06.2007 r.
  i 400 PLN po tym terminie
 • Studenci członkowie PTBioch płacą 200 PLN do dnia 10.06.2007 r.
  i 300 PLN po tym terminie
 • Studenci niezrzeszeni płacą 250 PLN do dnia 10.06.2007 r.
  i 350 PLN po tym terminie
 • Osoby niezrzeszone płacą 400 PLN do dnia 10.06.2007 r.
  i 500 PLN po tym terminie

Konto Zjazdu

Wpłaty za rejestrację, noclegi w Domu Studenckim, posiłki oraz udział w imprezach towarzyszących prosimy zaznaczyć na formularzu internetowym (Rejestracja->Wpisowe i Usługi) i wnosić w terminie do 30 czerwca 2007 r. na konto:

Zarząd Główny PTBioch
Ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
Numer konta: 98 1060 0076 0000 3300 0048 0109

Prosimy o dokładne opisanie przelanych kwot (opłata rejestracyjna, śniadania, obiady, kolacje, noclegi w Domu Studenckim, wycieczki) oraz o staranne wpisywanie nazwiska osoby wnoszącej opłaty (czy nazwisk osób, za które opłaty wnoszą placówki zatrudniające).

Miejsce obrad

Obrady Zjazdu odbędą się w budynkach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w pobliżu Ronda Uniwersyteckiego. Usytuowanie miejsca zjazdu, noclegów i Dworca Głównego PKP przedstawia mapka.

Biuro Zjazdu

Rejestrację uczestników, wydawanie materiałów Zjazdowych oraz identyfikatorów będą prowadzić pracownicy Biura Zjazdu:

 we wtorek (18 września) od godz. 12:00 do 20:00,

 w środę (19 września) i czwartek (20 września) od godz. 8:00 do 18:00,

 w  piątek (21 września) od godz. 8:00 do 15:00

W Biurze Zjazdu będą załatwiane wszelkie sprawy związane z uczestnictwem w Zjeździe, także finansowe. Dostępne będą informacje turystyczne.

Noclegi i posiłki

Rezerwacja noclegów i posiłków jest dostępna on-line po zalogowaniu (Rejestracja->Wpisowe i Usługi).

Noclegi

Uczestnicy Zjazdu mogą skorzystać z noclegów w Domu Studenckim „Usypialnia” przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie. Koszt wynosi 25 PLN/osobę za dobę.

Można również indywidualnie zarezerwować miejsce w jednym ze szczecińskich hoteli, których wybrane adresy stron www podano poniżej:

Hotel Campanile (ul. Wyszyńskiego 30)

Hotel Orbis Neptun (ul. Jana Matejki 18)

Hotel Podzamcze (ul. Sienna 1, 2, 3)

Hotel Sako (ul Reczańska 28)

Posiłki

Śniadania (19, 20 i 21.09.2007) i kolacja (20.09.2007) w cenie po 10 PLN będą dowożone przez firmę cateringową do konsumpcji w pokojach w Domu Studenckim. Wieczorne posiłki będą dostępne również 18.09.2007 (inauguracja) i 19.09.2007 (spotkanie towarzyskie).

W pobliżu miejsca obrad znajduje się kilka miejsc, w których można posilić się w porze obiadowej:
Restauracja KFC, ul. Mieszka I 35
Restauracja McDonald’s, ul. Południowa 21
Pizzeria Bivio, ul.Południowa 1a
Restauracja Chałupa, ul. Południowa 9

Wycieczki

W czasie Zjazdu i po jego zakończeniu będą organizowane wycieczki:

1) 3-godzinny rejs z przewodnikiem statkiem Odra Queen po wodach śródlądowych Szczecina w dniu 20 września 2007 r. w godz. 17.00 – 20.00.
Trasa rejsu: Nabrzeże Wały Chrobrego, rzeka Duńczyca, Elewator Ewa, Kanał Grabowski, Przekop Mieleński, Rzeka Święta, Jezioro Dąbie, statek z betonu (betonowiec), Police. Powrót torem wodnym do Wałów Chrobrego obok Stoczni Szczecińskiej i kapitanatu portu.
Koszt: 100 PLN/osobę (w tym kolacja w czasie trwania rejsu).
Ilość miejsc jest ograniczona (maksymalnie 100 osób).

2) Autokarowa wycieczka do Świnoujścia i Międzyzdrojów w dniu 22 września 2007 r. w godz. 6.00 – 17.00.
Trasa: Wyspa Wolin – Jezioro Turkusowe – Międzyzdroje – Świnoujście ( Latarnia morska, Fort Gerharda). Dokładny plan wycieczki będzie podany w późniejszym terminie.
Koszt: 60 PLN/osobę (w tym bilety wstępu do obiektów).

Prosimy zapisywać się na wycieczki korzystając z formularza internetowego (Rejestracja->Wpisowe i Usługi) .

Informacje lokalne

Transport miejski

W środkach transportu miejskiego Szczecina obowiązują bilety czasowe. Najkrótszy czas przejazdu to 20 min, a opłata wynosi 2,20 PLN (bilet po skasowaniu, upoważnia do przesiadek do tramwajów innych linii i autobusów – poza pospiesznymi). Do dyspozycji podróżnych są także bilety czasowe jedno- i dwugodzinne oraz dobowe. Szczegóły oraz rozkłady jazdy są dostępne na stronie www Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Taxi

Polecamy Zrzeszenie Transportu Prywatnego "Taxi-Radio": tel. (091) 4-875-875, z tel. kom. 96-87, SMS 606-875-875. 

Co warto obejrzeć i zwiedzić w Szczecinie?

Pełna informacja będzie dostępna w Biurze Zjazdowym podczas trwania zjazdu.

Kontakt

Dr Barbara Dołęgowska

Katedra Biochemii i Chemii Medycznej

Pomorskiej Akademii Medycznej

Al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

Tel. 091 466 15 23, fax 091 466 15 16

[email protected]