Witamy!

VII MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKI O LEKU

                                       10 - 12 maja 2010 r

Program

WYKŁADOWCY ZAPROSZENI NA VII MKNOL (Invited oral)

 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski
  "Nowe rozwiązania i wyzwania w chromatografii i technikach pokrewnych.
  Quo vadis Chromatografio"
 • dr Tomasz Ciach
  "Particles for controlled drug delivery"
 • prof. dr hab. Józef Dulak
  "Nowe leki angiogenne"
 • prof. dr hab. Karol Grela
  "Metateza olefin jako nowe narzędzie w syntezie związków bioaktywnych"
 • prof. dr hab. Andrzej Kutner
  "Technologie syntez substancji farmaceutycznych"
 • prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
  "Wielkoskalowa analiza homeostazy wapniowej do identyfikacji potencjalnych
  leków i ich miejsc uchwytu w chorobach neurodegeneracyjnych"
 • prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek
  "Właściwości molekularne związków farmaceutycznie czynnych - wpływ na
  biodostępność - system klasyfikacji biofarmaceutyków"
 • dr Marcin Nowotny
  "Krystalografia białek jako narzędzie do tworzenia nowych leków"
 • prof. dr hab. Waldemar Priebe
  "Badanie cukropochodnych inhibitorów glikolizy w leczeniu guzów mózgu"
 • dr Tomasz Wasiela
  "Dobra Praktyka Laboratoryjna jako system jakości zapewniający wzajemne
  uznawanie wyników badań w rejestracji produktów farmaceutycznych"
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
  "Wykorzystanie genisteiny w leczeniu chorób genetycznych"
 • dr Maciej Wieczorek (Wykład odwołany z powodu niemożności przybycia  Wykładowcy)
  "siRNA - Przełomowa technologia nadzieją na przełomowe leki"

   

Organizatorzy

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Janusz Obukowicz - przewodniczący
 • Hanna Beczkowicz - v-ce przewodnicząca
 • Marta Kamińska
 • Agnieszka Pytka
 • Sylwia Sitek
 • Michał Beczkowicz
 • Grzegorz Napierała

KOMITET NAUKOWY

 • Grzegorz Grynkiewicz - przewodniczący
 • Jacek Bojarski
 • Józef Dulak
 • Tomasz Giller - sekretarz
 • Łukasz Kaczmarek
 • Andrzej Kutner
 • Jacek Kuźnicki
 • Wojciech T. Markiewicz
 • Aleksander P. Mazurek
 • Jerzy Ostrowski

Nagrody

Konkurs o Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego

 • Instytut Farmaceutyczny ustanowił Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego, dla upamiętnienia wybitnego nauczyciela akademickiego i twórcy oryginalnych leków.
 • Nagroda i Medal przyznawane są co dwa lata za wybitne wyniki naukowe w dziedzinie chemii leków.
 • Nagroda i Medal przyznawane są pracownikom nauki, którzy w chwili zgłaszania nie ukończyli 40 roku życia.
 • Każdorazowo przyznawana jest jedna Nagroda i Medal.
 • Wysokość Nagrody wynosi 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
 • Wręczenie Nagrody i Medalu im. Stanisława Binieckiego nastąpi podczas VII Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku.
 • Prawo zgłaszania kandydatów do Konkursu mają wszyscy samodzielni pracownicy naukowi.
 • Zgłoszenia kandydatów powinny być dokonywane na piśmie do Instytutu Farmaceutycznego na adres: Instytut Farmaceutyczny, Komitet Organizacyjny VII MKNOL 2010, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs o Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego".
 • Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody i Medalu upływa w dniu 28.02.2010 r. Informujemy, że zgłoszenia opatrzone na kopercie stemplem pocztowym z datą późniejszą niż 28.02.2010 r nie będą rozpatrywane w bieżącej edycji Konferencji.
 • Regulamin Konkursu o Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego jest zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Farmaceutycznego
  http://www.ifarm.waw.pl/pdf/regulamin.pdf

Streszczenia i prezentacje

Organizatorzy informują, że każdy Uczestnik w Programie konferencji może umieścić dwa doniesienia:
• dwa plakaty, lub
• komunikat ustny i plakat, lub
• wykład i plakat
Językiem Konferencji jest język polski i w nim należy przygotować prezentacje ustne i posterowe. Jedynie streszczenia do Book of Abstracts oraz materiały pokonferencyjne do czasopisma Acta Poloniae Pharmaceutica przygotowywane są w języku angielskim.

Uwaga Wymiary tablic na plakaty: 99 cm (szer.) x 240 cm (wys.)
Dla prezentacji w formie komunikatu ustnego (Oral) przewidujemy 20 min
Dla
prezentacji w formie wykładu zaproszonego (Invited Oral) przewidujemy 30 min
Ikonka "Streszczenia" pozwala na zgłoszenie nowego streszczenia prezentacji oraz edycję już wprowadzonego. Przed rozpoczęciem wprowadzania abstraktu proponujemy po kliknięciu na "Nowe streszczenie" w ikonie "Streszczenia" zapoznać się z zawartością punktu "Pomoc", w którym znajduje się szczegółowa instrukcja używania Edytora Streszczeń. W punkcie "Pomoc" znajdziecie Państwo wyczerpującą informację pozwalającą uniknąć ewentualnych problemów. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na punkt "Obrazki" jeżeli w Państwa streszczeniu będą jakiekolwiek obrazy. Częstym błędem jest wstawianie obrazów przez kopiuj/wklej z innego programu (np Word). Obrazy takie nie osadzają się trwale w streszczeniu, ponieważ kopiowanie/wklejanie odbywa się tylko w ramach lokalnego komputera i obraz nie może być przesłany przez Internet.
Komitet Naukowy VII MKNOL na podstawie nadesłanych przez Uczestników streszczeń doniesień naukowych, dokona kwalifikacji prac do prezentacji w formie wystąpienia ustnego (Oral) lub plakatu (Poster). O decyzji Komitetu Naukowego Uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie powiadomieni.


 

Publikacje konferencyjne

Po zakończeniu VII MKNOL organizatorzy planują jak zawsze, opublikowanie w specjalnym zeszycie Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research prac prezentowanych w czasie Konferncji.
Autorzy będą proszeni o przygotowanie opracowań swoich wyników w języku angielskim, ściśle według instrukcji czasopisma Acta Poloniae Pharmaceutica oraz złożenie ich u
sekretarza w czasie trwania Konferencji. 

 http://www.ptfarm.pl/?pid=33

Wystawy

W czasie trwania VII MKNOL tradycyjnie zorganizowane będą przez Firmy Wystawiennicze prezentacje aparatury, odczynników i wyposażenia dla nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych. Uczestnikom Konferencji zaprezentowana będzie również szeroka oferta książek naukowych.

Terminy i opłaty

Przewidywany koszt udziału w VII MKNOL obejmujący opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, noclegi w dniach 9 - 13 maja 2010, wyżywienie od kolacji w dniu 9 maja do śniadania w dniu 13 maja, wynosi:

 • Uczestnik 1 600,00 zł (+22% VAT )
 • Doktorant 1 200,00 zł (+22% VAT) - Organizatorzy proszą o przesłanie dowolną drogą (list, faks, skan) potwierdzenia odbywania studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego.
 • Osoba towarzysząca 1 400,00 zł (+22% VAT)
 • Przedstawiciel Firmy Wystawienniczej 1 600,00 zł (+22% VAT)
 • Powierzchnia wystawiennicza ( 5m2 )  700,00 zł (+22% VAT) 

TERMINARZ VII MKNOL 2010

 • Termin dokonania wpłaty z 28 lutego przedłużamy do 17 marca 2010
 • Termin zgłaszania streszczeń wyłącznie on-line       15 marca 2010
 • Aby uzyskać nr konta na które należy dokonać wpłaty, Uczestnik musi wcześniej przeprowadzić pełną procedurę rejestracji, która polega na wypełnieniu elektronicznej wersji formularza "Wpisowe i usługi", przeliczeniu należności, a następnie złożeniu zamówienia co spowoduje przejście do okna "Płatności". Należy wybrać "Przelew" jako metodę płatności. W okienku "Finalizacja" kliknąć na przycisk "Dalej" co przeniesie Uczestnika do nowego okna, w którym należy kliknąć na przycisk "Instrukcja dokonania przelewu z numerem konta". Po wykonaniu tej czynności pojawi się informacja gotowa do wydruku  z numerem konta, numerem NIP, adresem Instytutu. 

Podróż

Dojazd Uczestników na VII MKNOL do Zakopanego jest indywidualny. Organizatorzy nie zapewniają żadnej formy transportu zorganizowanego.

Na miejscu ...

Zakopane powstało jako osada na miejscu sezonowych osad pasterskich. Pierwszy (zaginiony) przywilej osadniczy wydał podobno Stefan Batory w 1578 r, który to przywilej został zatwierdzony przez króla Michała Wiśniowieckiego przywilejem osadniczym w 1670 roku. W 1676 roku wieś liczyła 43 mieszkańców (wraz z Olczą i Poroninem). 

Pierwotnie osada należała do króla, później do cesarsko-królewskiego skarbu austriackiego. W 1824 roku Zakopane wraz z częścią Tatr zostało sprzedane rodzinie Homolasców. W XVIII wieku w Kuźnicach zbudowano hutę żelaza (w XIX wieku był to największy zakład metalurgiczny w Galicji).

Rozkwit Zakopanego rozpoczął się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to właściwości klimatyczne Zakopanego zaczął popularyzować Tytus Chałbiński. W 1876 roku Towarzystwo Tatrzańskie otworzyło w Zakopanem szkołę snycerską. W 1886 roku Zakopane zostało uznane za uzdrowisko, w 1889 roku liczyło już 3000 mieszkańców. W tymże też roku kupił je na licytacji (wraz z dużą częścią Tatr) hrabia Władysław Zamoyski - "mąż opatrznościowy Tatr polskich, który stworzył podwaliny obecnego Parku Narodowego. W 1933 roku Zakopane uzyskało prawa miejskie.

Zakwaterowanie

Organizatorzy VII MKNOL 2010 mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji do stolicy polskich Tatr - ZAKOPANEGO.

Miejscem Konferencji będzie Hotel "HYRNY" zlokalizowany przy ulicy Piłsudskiego 20, biegnącej od Krupówek aż pod Wielką Krokiew. Hotel "HYRNY", z którego roztacza się wspaniały widok na Tatry i okolicę, posiada 285 miejsc noclegowych w luksusowych apartamentach oraz pokojach jedno i dwu osobowych.

Po godzinach spędzonych w sali konferencyjnej uczestnicy będą mogli zregenerować siły w znajdującym się w Hotelu "HYRNY" Centrum Odnowy Biologicznej.
Liczba pokoi 1-osobowych jest ograniczona, prosimy o podanie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym nazwiska osoby do współzakwaterowania w pokoju 2-osobowym

http://www.fwp.zakopane.pl/

Kontakt