2 Ogólnopolskie Sympozjum "Fizyka w Ekonomii i Naukach...

 on-line journal

City
Participants
Firm

Poland

Kraków 8 Jagiellonian University, Institute of Physics
Warszawa 8 Warsaw University of Technology, Faculty of Physics
Wrocław 6 Wrocław University, Institute of Theoretical Physics
Kraków 5 AGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer Science
Kraków 5 Cracow University of Economics
Warszawa 4 Warsaw University of Technology, Centre of Excellence for Complex Systems Research
Kraków 3 Jagiellonian University
Kraków 3 Polish Academy of Sciences, Institute of Nuclear Physics (IFJ PAN)
Warszawa 3 Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
Warszawa 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Gdańsk 2 Gdansk University, Institute of Theoretical Physics and Astrophysics,
Kraków 2 AGH University of Science and Technology
Kraków 2 Jagiellonian University, Institute of Sociology
Kraków 2 Polish Academy of Sciences, Institute of Nuclear Physics
Łódź 2 Uniwersytet Łódzki, Instytut Fizyki, Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wrocław 2 Wrocław University of Technology
Gdańsk 1 Gdansk University of Technology
Kraków 1 Agricultural University
Kraków 1 Cracow University of Technology, Institute of Computing Science
Kraków 1 Institut of Nuclear Physics Polish Academy of Science
Kraków 1 Jagiellonian University, Institute of Mathematics
Rzeszów 1 Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Rzeszów
Rzeszów 1 University of Information Technology and Management
Warsaw 1 Faculty of Physics, University of Warsaw
Warsaw 1 University of Warsaw, Faculty of Physics, Institute of Experimental Physics
Warsaw 1 Warsaw University of Technology, Faculty of Physics
Warszawa 1 Cardinal Stefan Wyszynski University, Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Warszawa 1 Military University of Technology
Warszawa 1 Pielaszek Research
Warszawa 1 Polish Academy of Science, Institute of Fundamental Technological Research
Warszawa 1 Polish Academy of Sciences
Warszawa 1 Polska Akademia Nauk
Warszawa 1 SAS Institute Sp. z o.o.
Warszawa 1 Soltan Institute for Nuclear Studies
Warszawa 1 Warsaw University, Faculty of Mathematics, Computer Science and Mechanics
Warszawa 1 Warsaw University, Faculty of Physics
Warszawa 1 Warsaw University of Technology, Faculty of Physics and Cent.of Exc.for Complex Systems Research
© 1998-2019 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine