4Wynika to z przyjęcia log-normalnego rozkładu wielkości ziaren. Jego całka po fragmencie p�łosi rzeczywistej nie da się zapisać za pomocą funkcji elementarnych. Uwikłane wyrażenia Popa i Balzara dla całkowalnego rozkładu wykładniczo-potęgowego biorą się zaś z całkowania go w przestrzeni prostej (taka całka rzeczywiście nie istnieje w jawnej formie). Ta sama całka w przestrzeni odwrotnej istnieje i prezentujemy ją w tej pracy.