1Dla wyeliminowania potencjalnych źr�deł błęd�w pomiarowych skonstruowano m.in. specjalny układ do dyfrakcji w prżni (�1.6.1) wsp�łpracujący z wysokorozdzielczym dyfraktometrem proszkowym w HASYLAB, DESY.