Search for content and authors
 

- Łukasz Nazarko

e-mail:
phone:
fax:
web:
interest(s):

Publications:


  1. Działalność naukowo-badawcza w zakresie nanotechnologii zidentyfikowana w projekcie "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii"Google
 
Web science24.com
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine