Search for content and authors
 

dr Karina Schulte

e-mail:
phone:
fax:
web:
interest(s):

Publications:


  1. Badanie absorpcji rentgenowskiej i rezonansowej fotoemisji w cienkich warstwach SrTiO3 domieszkowanych żelazemGoogle
 
Web science24.com
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine