Nanospotkanie

 on-line journal

Time
Duration
Type
Presenting person
Title

Date Unspecified

Oral Dariusz M. Bielinski Nanokompozyty elastomerowe
Oral Malgorzata Lewandowska Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki
Oral Tomasz W. Stobiecki Nanostruktury magnetyczne do zastosowań w elektronice spinowej - sieć naukowa Nanotechnologie w technice sensorowej w Katedrze Elektroniki AGH
Oral Marek Szymonski Synteza i diagnostyka nanostruktur na powierzchni materiałów Prezentacja dotyczyć będzie tematyki badawczej polskich grup doświadczalnych pracujących w warunkach UHV i z wykorzystaniem metod skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań ze szczególnym uwzględnieniem środowiska krakowskiego.
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine