1Dla wyeliminowania potencjalnych źrdeł błędw pomiarowych skonstruowano m.in. specjalny układ do dyfrakcji w prżni (1.6.1) wspłpracujący z wysokorozdzielczym dyfraktometrem proszkowym w HASYLAB, DESY.