6Struktura sfalerytu, czyli kubiczna nazywana jest również strukturą regularną. Nazwy “kubiczna” i “regularna” są równoważne i stosowane w krystalografii równie często. W tej pracy będziemy używać pierwszej z nich.