3Ponieważ w tej pracy “drobiną” będzie zawsze nanokryształ, będziemy używać tego drugiego określenia. Dodatkowe (z puntu widzenia teorii Debye’a) założenie o periodyczności sieci drobiny zostanie wykorzystane przy wyprowadzaniu rozszerzonej wersji wzoru Debye’a dla kryształów.