21Funkcje używane jako rozkłady wielkości ziaren mają najprostszą postać w “swoich własnych” zmiennych. Np. rozkład log-normalny tradycyjnie definiuje się przez podanie mediany Ro i dyspersji σo zmiennej log(R), zaś rozkład potęgowo-wykładniczy - zmiennymi m i R0. Natywne zmienne tych rozkładów nie mają ze sobą związku, natomiast wartość oczekiwana < R > i dyspersja σ są dla każdego rozkładu zdefiniowane identycznie i można je porównywać.