20Tutaj stałą Scherrera podano z dokładnością 20 cyfr znaczących z powodów “ewidencyjnych”: w takiej postaci nadaje się na unikalny klucz np. przy przeszukiwaniu literaturowych baz danych. Do analizy danych dyfrakcyjnych wystarczają 3-4 cyfry znaczące.