19Jak powiedziano w paragrafie 2.1.3, dystrybucja kształtu SD(r;R) jest parzystą funkcją r, dlatego profil linii dyfrakcyjnej jest transformatą cosinusów dystrybucji kształtu.