16Oczywiście, pary (mn) i (nm), np. (Si - C) i (C - Si) są równoważne z punktu widzenia wzajemnych odległości międzyatomowych w parze, tak więc zamiast L2 podzbiorów można by utworzyć tylko L(L+1)-
  2. Jednak dla prostoty zostaniemy przy L2.