13Na rys. 2.10 skrótowe oznaczenia P(A), P(B)iP(C) oznaczają P(A) = LCFz,A, P(B) = LCFz,B i P(C) = LCFz,C.