12Ściśle rzecz biorąc jest to prawdopodobieństwo warunkowe przy warunkach ustalonych w pkt.4 i 5, tzn. że w z = 0 zawsze znajduje się warstwa A, zaś w z = 1 zawsze znajduje się warstwa B.