11Skoro nazwaliśmy warstwę z = 0 A’, warstwa z = 1 musi być ’B’ lub ’C’. Wymagamy teraz, żeby była ona właśnie ’B’. Można to wymusić obracając w razie potrzeby kryształ wokł osi Z o 180 (co przeprowadza wszystkie warstwy ’C’ na ’B’ i odwrotnie).