10Umawiamy się nazywać warstwy przesunięte o (0,0,z)A; (     )
  23, 13,zB; (     )
 13, 23,zC.