9W szczególności mogą to być politypowe struktury nieuporządkowane.