8Należy wyraźnie odróżnić zmienne tradycyjnie opisujące rozkład log-normalny (Ro i σo) od wartości oczekiwanej < R > i dyspersji σ tego rozkładu. Niektóre rozkłady, np. normalny, w naturalny sposób parametryzowane są wielkościami < R > i σ, jednak nie jest tak w przypadku rozkładu log-normalnego (ma wtedy bardzo skomplikowaną postać).