5Warunkiem dyskretnej postaci PCF(r) dla dużych r jest periodyczność sieci.