2Począwszy od tego miejsca mwiąc “wektor rozpraszania” będziemi mieli na myśli nie tyle sam wektor -→q  ile jego moduł q. Jest to skrt myślowy przyjęty w dyfrakcji proszkowej, gdzie wobec uśrednionych orientacji kryształw operuje się nie w trj- lecz w jednowymiarowej przestrzeni odwrotnej “wektora” q.