1Rozdzielczość komercyjnych laboratoryjnych dyfraktometrów proszkowych wynosi typowo kilka minut kątowych. Rozdzielczości sekundowe można uzyskać na synchrotronowych wysokorozdzielczych dyfraktometrach proszkowych (wymaga to użycia monochrmoatorów krystalicznych).