Analysis of changes in rates of return for stocks listed on WSE in years 2010-2014

Małgorzata L. Tarczyńska-Łuniewska ,  Dominik A. Rozkrut 

Uniwersytet Szczeciński, Al. Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin 70-453, Poland

Abstract

According to efficient market hypothesis the risk-adjusted returns from holding stocks during regular trading hours shouldn’t be different from outside those hours. Weak form of the efficient market hypothesis implies that a time series of returns should not contain any useable degree of autocorrelation. Since the development of the efficient market hypothesis, many studies showed a number of anomalies. In their study Branch and Ma (2006) report on discovery of evidence of anomaly which relates to the behavior of the “close-to-open” and subsequent “open-to-close” returns. In the paper a similar evidence found on Polish market is reported, when time series of returns of stocks listed on Warsaw Stock Exchange are analyzed. Such studies are important from the point of view of investor, who might potentially exploit this anomaly in short time investment process.

Literature

Branch, Ben S., and Aixin Ma, 2006. The overnight return, one more anomaly, Working paper, University of Massachusetts, Amherst. 

Branch, Ben S., Aixin Ma and Jill Sawyer, 2006. Closed End Fund Performance on a Daily Basis: The Discovery of a New Anomaly, Working paper, University of Massachusetts, Amherst

Buczek S.(2005). Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 

Cliff, Michael, Michael J. Cooper and Huseyin Gulen, 2008. Return differences between trading and non-trading hours: Like night and day, Working paper, SSRN

Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25, 383– 417.

Fama, E. F. (1991). Efficient capital markets II. Journal of Finance, 46, 1575–1617

Fiszeder P., Kożuchowska J. (2013). Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie, Zastosowanie Metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem działalności inwestycyjnej, Prace Naukowe AE w Katowicach, p. 217-229

Fiszeder P., Perczak G. (2014). Model GARCH − wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych, Bank i Kredyt 45(2), 2014, p. 105–132

Grossman S., Stieglitz J.E. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient Market, American Economic Review 70, 393-408

Jensen, M. (1978). Some anomalous evidence regarding market efficiency. Journal of Financial Economics, 6, 95– 101.

Kelly, Michael A., and Steven P. Clark, 2009. Returns in Trading versus Non-Trading Hours: The Difference is Day and Night. Working paper, Lafayette College, University of North Carolina at Charlotte. 

Kompa K., Matuszewska-Janica A. (2009),  Efficiency of the Warsaw Stock Exchange. Analysis of selected properties, International Advances in Economic Research, 15, 2009/2/1, p. 59-70, Springer

Kompa K., Matuszewska-Janica A. (2008). Charakterystyki opisowe i efektywność informacyjna wybranych instrumentów notowanych na GPW, Studia i Prace WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński Nr 9, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, p. 614-629

Lakonishok, J., & Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. Review of Financial Studies, 1, 403– 425.

Łuniewska M. (2008). Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rozkrut D. (2007). Searches for the day of the week effect on the Polish stock market. Folia Oeconomica Stetinensia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Szyszka A. (2003). Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Szyszka A. (1999). Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, “Nasz Rynek Kapitałowy” 1999, nr 108 Tarczyński W. (1997). Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Ekonomista, Nr 4, p 521-538

Tarczyński W. (1999). Badanie efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, p. 159-190

Tarczyński W. (2001). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Placet, Warszawa.

Tobin J. (1984). On the efficiency of the financial system, Lloyd Bank Review, Vol. 54

Witkowska D., Kompa K., (2007). Analiza własności stóp zwrotu akcji wybranych spółek. Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, vol. I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

 

Related papers
  1. Analysis of changes in the potential of West Pomeranian Province in the years 2008 – 2014 (Analiza zmian potencjału województwa zachodniopomorskiego w latach 2008 – 2014)
  2. Propozycja metody klasyfikacji krajów z wykorzystaniem metod korekcji sezonowej

Presentation: Oral at Current Economic and Social Topics 2015, by Dominik A. Rozkrut
See On-line Journal of Current Economic and Social Topics 2015

Submitted: 2015-11-29 23:39
Revised:   2015-12-14 18:20