Analiza rozwoju rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20

Tomasz K. Wisniewski 

Gielda Papierow Wartosciowych (GPW), Ksiazeca 4, Warszawa 00-498, Poland

Abstract

(streszczenie)

Kontrakty terminowe na indeks WIG20 zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 16 stycznia 1998, stając się pierwszym instrumentem pochodnym w publicznym obrocie w Polsce.

W pierwszych latach rozwój tych instrumentów był stymulowany przez inwestorów indywidualnych, którzy generowali ponad 50% transakcji. W kolejnych latach coraz aktywniejszym uczestnikiem stawały się instytucje finansowe m.in. fundusze inwestycyjne oraz biura maklerskie.

Od 2011 r. wyraźnie obserwowany jest spadek wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na WIG20. Trend ten może być wynikiem wielu czynników, które wystąpiły w ostatnim okresie.

Celem artykułu jest analiza poszczególnych wskaźników kontraktów terminowych na indeks WIG20 i wskazanie tych, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku aktywności inwestorów na rynku tych instrumentów finansowych.

 

Related papers
  1. Volatility index for Warsaw Stock Exchange. Rules and properties

Presentation: Poster at Current Economic and Social Topics 2015, by Tomasz K. Wisniewski
See On-line Journal of Current Economic and Social Topics 2015

Submitted: 2015-11-16 12:56
Revised:   2015-11-16 12:56