High pressure x-ray powder diffraction application to studies of nanocrystals

Bogdan F. Palosz 6Svitlana Stelmakh 6Stanisław Gierlotka 6Ewa Grzanka 4,6Roman Pielaszek 4,6Witold Łojkowski 6S. Werner 5Ulrich Bismayer 2

1. Warsaw University, Faculty of Physics, Hoża 69, Warszawa 00-681, Poland
2. University of Hamburg, Mineralogisch-Pertographisches Institut, Hamburg, Germany
3. Polish Academy of Sciences, High Pressure Research Center (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
4. Warsaw University, Faculty of Physics, Hoża 69, Warszawa 00-681, Poland
5. LM Universitaet, Institut, fuer Kristallographie, Munich, Germany
6. Polish Academy of Sciences, High Pressure Research Center (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

[Abstract body is empty now.]

 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/267 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Real Time Characterisation of nanoMaterials
 8. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 9. Analysis of density waves in CdSe, SiC, and diamond nanocrystals by application of NanoPDF software package to experimental Pair Distribution Functions.
 10. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 11. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 12. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 13. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 14. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 16. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 17. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 18. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 19. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 20. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 21. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 22. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 23. Crystallite size determination from diffraction data: a do-it-yourself tutorial.  
 24. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 25. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 26. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 27. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 28. Diamond-tungsten carbide nanocomposite
 29. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 30. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 31. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 32. Reliable XRD characterization in production or high-throughput laboratory regime
 33. GaN substrates with variable surface miscut for laser diode applications
 34. Semipolar (2021) UV LEDs and LDs grown by PAMBE
 35. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 36. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 37. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 38. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 39. Welcome address
 40. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 41. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 42. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 43. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 44. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 45. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 46. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 47. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 48. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 49. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 50. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 51. Nanosafety - challenge of nowadays
 52. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 53. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 54. Podsumowanie
 55. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 56. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 57. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 58. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 59. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 60. High-pressure diffraction study of structural and elastic properties of zircon-type and scheelite-type RVO4 (R = Nd, Eu)
 61. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 62. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 63. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 64. Otwarcie konferencji
 65. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 66. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 67. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 68. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 69. Looking at the real structure of nanocrystals with powder diffraction: the apparent lattice parameter approach
 70. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 71. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 72. Looking beyond limitations of diffraction methods of structural analysis of nanocrystalline materials
 73. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 74. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 75. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 76. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 77. X-ray and electron microscopy techniques studies on nanocrystalline MgO powder materials prepared by sol-gel method
 78. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 79. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 80. Statystyczna analiza deklarowanych kierunków rozwoju nowoczesnych materiałów w projekcie FOREMAT w powiązaniu z tematami polskich prac doktorskich, habilitacyjnych i grantów KBN
 81. Error bars in powder diffraction
 82. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 83. Characterization of nanopowders
 84. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 85. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 86. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 87. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 88. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 89. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 90. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 91. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 92. Structure of nanocrystalline powders of MgO prepared by sol-gel method
 93. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 94. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 95. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 96. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 97. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 98. Growth of GaN layers on silicon and sintered GaN nano-ceramic substrates – TEM investigations
 99. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 100. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 101. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 102. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 103. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 104. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 105. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 106. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 107. Structure studies on nanocrystalline MgO powders prepared by sol-gel method dried under different conditions
 108. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 109. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 110. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 111. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 112. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 113. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 114. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 115. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 116. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 117. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 118. Badania własności termicznych nanokryształów metodami dyfraktometrycznymi
 119. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 120. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 121. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 122. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 123. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 124. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 125. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 126. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 127. Structure of nano-crystals: a key to understanding the unique properties of nano-materials
 128. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 129. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 130. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 131. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 132. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 133. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 134. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 135. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 136. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 137. Fabrication and micro-structure characterization of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 138. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 139. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 140. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 141. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 142. Sintering of nanopowders under high pressure
 143. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 144. MD simulation of atomic structure of nanocrystals
 145. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 146. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 147. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 148. Sintering temperature effect on structure and properties of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 149. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 150. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 151. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 152. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 153. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 154. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 155. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 156. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 157. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 158. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 159. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 160. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 161. Analytical expression for Diffraction Line Profile for polydispersive powders
 162. FW1/5-4/5M method for determination of the Grain Size Distribution from powder diffraction line profile
 163. Dyfrakcyjne badania mikrostruktury polikryształów nanometrowych poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia
 164. X-ray diffraction studies of thermal properties of bulk- and surface-atoms of nanocrystalline SiC
 165. Characterization of nanostructured hydroxyapatite ceramics densified at high-pressure and temperature
 166. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 167. Examination of the atomic Pair Distribution Function (PDF) of SiC nanocrystals by in-situ high pressure diffraction
 168. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 169. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 170. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 171. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 172. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 173. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 174. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 175. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 176. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 177. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 178. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 179. The influence of temperature and pressure on possibility of obtaining Al2O3/Ni-P nanocomposite through hot pressing process.
 180. Thermal expansion of NdGaO3 perovskite
 181. Crystal structure and thermal expansion of PrGaO3 in the temperature range 10-1253 K
 182. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 183. Twin structure of LSGMO crystals studied by Laue method
 184. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 185. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 186. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 187. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 188. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 189. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 190. X-Ray Characterization of Nanostructured Materials
 191. Generetion and Relaxation of Strain in SiC and GaN under Extreme Pressure
 192. Surface Diffraction Effects from Nanopowders under Pressure
 193. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 194. Influence of high pressure on the polytype structure of nanocrystalline GaN
 195. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 196. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 197. Synthesis of Nanocomposites Based on Superhard Ceramic Nanopowders
 198. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 199. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 200. Luminescense of Nanosize ZrO2
 201. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 202. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 203. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 204. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 205. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)
Submitted: 2003-02-16 17:33
Revised:  2009-06-08 12:55
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine