Proste modele epidemiologiczne

Andrzej Jarynowski 

UNESCO Chair of Interdysciplinary Studies, UWr (KUSI), pl. M. Borna 9, Wrocław 50-204, Poland
Jagiellonian University, Institute of Physics (IF UJ), Reymonta 4, Kraków 30-059, Poland

Abstract

    W mojej pracy magisterskiej przedstawiłem różne podejścia do modelowania epidemiologicznego (od równań różniczkowych, przez automaty komórkowe do modeli agentowych). Co ciekawe udało mi się odkryć, że model Bernouliego (prawdopodobnie pierwszy matematyczny model epidemii) został wykalibrowany na przykładzie rozprzestrzeniania się czarnej ospy we Wrocławiu (w tym samym mieście jako ostatnim w Europie pojawiła się epidemia tej choroby zanim została oficjalnie erygowana z listy chorób występujących naturalnie). Opis tego modelu, jak i wielu innych przedstawiłem w rozdziałach teoretycznych mojej pracy, ale ważniejsze są jednak te części, gdzie pod opieką szwedzkich epidemiologów uczestniczyłem w analizie isteniejącego modoelu na potrzeby rządu szwedzkiego (wirus H1N1) a przede wszystkim mój autorski pomysł na wykorzystanie sieci społecznych kontaktów w problemie rozprzestranienia się gronkowca złocistego(MRSA) w szpitalach. Problemem jaki został mi postawiony przez lekarzy z Karolinska Institutet, było znalezienie najbardziej prawdopodobnych ścieżek przekazywania choroby. W pierwszym etapie badań stworzyłem stacjonarną miacierz prawdopodobieństw przekazania choroby, a w drugim zająłem się dynamiczymi macierzami i wyliczeniem dynamicznych prawdopodbieństw zakażenia, przy wykorzystaniu koncepcji modelu Isinga i metody MCMC. Chciałbym zaznaczyć, że poza Szwecją miałem już możliwość przedyskutowania moich wyników z lekarzami i epidemiologami w  Holenderskim Instytucie Kontroli Chorób Zakaźnych (RIVM, Bilthovem,Nl, maj 2010), Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUM, Gdańsk,Pl, czerwiec 2010) oraz Uniwersitecie w Bristolu (Statworks, Bristol,UK, lipiec 2010) i zamierzam kontynuwać badania na studiach doktoranckich z fizyki UJ.

 

Related papers
  1. Influence of temporal aspects and age-correlations on the process of opinion formation based on Polish contact survey
  2. Diffusion paths between hit singles charts in Europe.
  3. Viral spread with or without emotions in online community
  4. Reputation-based cooperation – what if errors?
  5. Social networks and MRSA spreading in hospitals
  6. Anomalous interactions in network of Polish Football League

Presentation: Poster at 5 Ogólnopolskie Sympozjum "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych", by Andrzej Jarynowski
See On-line Journal of 5 Ogólnopolskie Sympozjum "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych"

Submitted: 2010-11-22 08:37
Revised:   2010-11-22 13:42